News
 
 คำถามที่สำคัญ

 คิ้วนำโชคจริงหรือ

คิ้วที่สักแล้วจะมีการเปลี่ยนสีไหม
 คิ้วนำโชคจะนำโชคได้จริงหรือ
คิ้วที่ทำการสักแล้วจะอยู่ได้นานเท่าไร
  หลังจากการสักคิ้วแล้ว จะมีผลร้ายอย่างไรบ้าง
 ขอทราบว่า การสักาคิ้วต้องเสียเวลานานเท่าไหร่
  สีของริมฝีปากที่สักแล้วจะมีความแตกต่างมากกับสีของริมฝีปากเดิมหรือไม่

อื่นๆๆ

  สินค้าของเรา   

อื่นๆๆ

  ภาตัวอย่างหลังและก่อน  


ภาก่อนและหลังทำ ที่เห็น
ได้อย่างชัดเจน

อื่นๆๆ

 

 การแนะนำอาจารย์ NINA โดยสังเขป
   วิธีสักคิ้วที่สืบทอดกันมา(
   ลักษณะคิ้วตามโง้วเฮ้ง
   ความพิเศษของการสักคิ้ว
  การออกแบบคิ้วที่รูปคิ้วแตกต่างกัน
  มาตรฐานและการจัดแต่งรูปแบบคิ้ว
  การสักคิ้วแบบ 3 มิติที่เหมือนของจริง

อื่นๆๆ

       สักคิ้วเพื่อโง้วเฮ้ง

       การสักขอบตา

  การสักริมฝีปาก

       แต่งหน้าเจ้าสาว 

        เจลคอลาเจน

  ร่วมธุรกิจกับเรา

 

 

พื้นที่สมาชิก
ชื่อสมาชิก: รหัสลับ:  ลืม รหัสลับ

gggggggggggggg

55555555