News
 
 คำถามที่สำคัญ

 คิ้วนำโชคจริงหรือ

คิ้วที่สักแล้วจะมีการเปลี่ยนสีไหม
 คิ้วนำโชคจะนำโชคได้จริงหรือ
คิ้วที่ทำการสักแล้วจะอยู่ได้นานเท่าไร
  หลังจากการสักคิ้วแล้ว จะมีผลร้ายอย่างไรบ้าง
 ขอทราบว่า การสักาคิ้วต้องเสียเวลานานเท่าไหร่
  สีของริมฝีปากที่สักแล้วจะมีความแตกต่างมากกับสีของริมฝีปากเดิมหรือไม่

อื่นๆๆ

  สินค้าของเรา   

อื่นๆๆ

  ภาตัวอย่างหลังและก่อน  


ภาก่อนและหลังทำ ที่เห็น
ได้อย่างชัดเจน

อื่นๆๆ

การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรเพื่อสร้างกิจการ


 อาชีพที่มีอนาคต ไม่แน่นอนเสมอไปว่าต้องมีรายได้สูง ในทำนองเดียวกัน อาชีพที่มีรายได้สูงก็มีอนาคตเหมือนกัน อันที่จริงระหว่าง “อนาคต “ กับรายได้” มิได้มีความขัดแย้งกันเลย ในบรรดางานบริการทั้งหลายเทคนิค “ การสักคิ้วแบบ 3 มิติ ที่เหมือน จริงเพื่อนำโชค” เป็นอาชีพเฉพาะอย่างที่คุณสามารถทำได้และยึดเป็นหลักได้ โดยเฉพาะในสังคม ปัจจุบันที่นาับถือเวลาเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่ง ดังนั้นการสักคิ้วจึงเป็นสิ่งซึ่งสามารถขจัดปัญหาความยุ่งยากใน การวาดคิ้ว การเสริมแต่งคิ้วและการล้างเครื่องสำอางค์ของสตรี ซึ่งได้รับการวิเคราะห์จากเหล่า นักเศรษฐกิจว่าเป็นอาชีพที่ดีเลิศชนิดหนึ่ง

ในขณะที่การตกงานมีอัตราสูง ส่วนกิจการบางอย่างก็ขาดแคลนบุคคลากร จึงได้เกิดการแย่งชิง บุคคลากรขึ้น บุคคลากรที่ถูกแย่งชิงมากที่สุดมีอยู่ 2 ประเภท คือ ผู้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและ บุคคลที่มีความรู้ระดับสากล พวกเขาเหล่านี้ส่วนใหญ่จะทำงานอยู่ในเขตอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ วิทยาศาสต์และอยู่ในบริษัทของชาวต่างชาติ ส่วนผู้ที่ยังเหลืออยู่ มีเพียงหนุ่มสาวเท่านั้นที่มีการ เปลี่ยนแปลงงานบ่อย ด้วยเหตุที่ยังเป็นหนุ่มสาว หางานทำง่ายไม่ใส่ใจกับการที่มีงานทำ ขาดความ อดทนและท้อแท้ง่าย เมื่อพบอุปสรรคเพียงเล็กน้อยก็จะลาออกจากงานทันที ส่วนหนุ่มสาวอีกพวก หนึ่งเมื่อเจองานหนักก็จะทิ้งงานแล้วเดินทางไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ เมื่อเวลาผ่านไป 5 ปี โอกาศที่มีอยู่จะเปลี่ยนไปเป็นของบัณฑิตที่จบใหม่ ส่วนความได้เปรียบของคุณที่เคยมีอยู่ก็เพียงแต่ “ความเป็นหนุ่มสาว “ เท่านั้น นี้คือการถูกแทนที่ได้อย่างง่ายดาย

การที่เป็นแบบนี้ เปรียบเหมือนอุตสาหกรรมของโลก ที่ใดมีค่าแรงถูกก็จะไปที่นั่น วันนี้ไปเอเซีย อาคเนย์ พรุ่งนี้ไปเมืองจีน แล้ววันต่อไปจะไปที่ไหนกันดี บางคนก็ล้อเล่นว่า ไปอัฟริกา การทำงานบนโลกใบนี้ ยิ่งวันยิ่งยากเข็ญ เพราะว่าการทำกิจการงานยิ่งวันยิ่งลำบาก ชีวิตของคนงาน ก็มีแต่ความทุกข์ยาก

ตามที่ได้ทำการสำรวจมาแสดงว่า บัณฑิตใหม่หรือผู้ที่คิดจะสร้างกิจการที่อยู่ภายในประเทศ ยิ่งวันยิ่ง มีคนเข้าสู่ในวงการทำธุรกิจที่เกี่ยวกับการสักคิ้ว เพราะธุรกิจการสักคิ้วไม่จำกัดอยู่กับผู้ที่เป็น “โสด.“ หรือ” แต่งงานแล้ว” ทุกคนล้วนสามารถที่จะทำได้ เป็นงานอิสระ ทั้งไม่มีความกดดันเหมือน การเป็นพนักงานและถูกกระทบจากสภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำอีกด้วย

พื้นที่สมาชิก
ชื่อสมาชิก: รหัสลับ:  ลืม รหัสลับ

gggggggggggggg

55555555