News
 
 คำถามที่สำคัญ

 คิ้วนำโชคจริงหรือ

คิ้วที่สักแล้วจะมีการเปลี่ยนสีไหม
 คิ้วนำโชคจะนำโชคได้จริงหรือ
คิ้วที่ทำการสักแล้วจะอยู่ได้นานเท่าไร
  หลังจากการสักคิ้วแล้ว จะมีผลร้ายอย่างไรบ้าง
 ขอทราบว่า การสักาคิ้วต้องเสียเวลานานเท่าไหร่
  สีของริมฝีปากที่สักแล้วจะมีความแตกต่างมากกับสีของริมฝีปากเดิมหรือไม่

อื่นๆๆ

  สินค้าของเรา   

อื่นๆๆ

  ภาตัวอย่างหลังและก่อน  


ภาก่อนและหลังทำ ที่เห็น
ได้อย่างชัดเจน

อื่นๆๆ

วิธีสักคิ้วที่สืบทอดกันมา


*ใช้เป็นเข็มเดียว เนื่องจากเป็นเข็มที่ทั้งเล็กทั้งยาวและแหลมคม จึงง่ายต่อการเกิดความผิดพลาดที่ จะนำเอาวัสดุสีเข้าสู่ส่วนลึกของใต้ผิวหนัง ซึ่งจะไปทำการผสมกับธาตุสีเหลืองที่อยู่ใต้ผิวจนกลาย เป็นสีเขียวและสีน้ำเงิน

วัสดุที่ใช้ส่วนมากจะเป็นชนิดน้ำที่มีความเหนียวไม่ดีพอ จึงทำให้สียากที่จะเกาะติดกับตัวเข็มเพื่อเข้า สูใต้ผิวหนัง ซึ่งทำให้ขึ้นสียาก

*การที่ใช้เข็มหัวเดียว ทำให้แต่ละครั้งที่ลงเข็มมีจำนวนครั้งของการปักเข็มมีไม่มาก ทั้งการขึ้นสีก็ทำ ได้ยาก จึงต้องทำการปักเข็มซำอยู่ที่เดิมหลายครั้ง การทำเช่นนี้จะทำให้ผิวหนังมีโอกาศได้รับบาด เจ็บและสีหลุดร่วงได้มากขึ้น

*เนื่องจากด้วยเข็มเดี่ยวเป็นเข็มที่ทั้งเล็กทั้งยาวและแหลมคม จึงทำให้ได้รับบาดเจ็บมากขึ้น รวมทั้ง ต้องทำการปักเข็มซ้ำอยู่ที่เดิมหลายครั้ง จึงทำให้เกิดการปวดบวมยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้ากลัวที่สุด

*ในทำนองเดียวกัน เนื่องจากแต่ละครั้งที่ลงเข็มมีจำนวนครั้งของการปักเข็มน้อยมาก จึงจำเป็นต้อง ใช้การลงเข็มหลายครั้งเพื่อทำให้ผลงานของสักดูสมบูรณ์และอ่อนซ้อย แต่ผลงานที่ได้กลับดูแข็ง กระด้างและไม่เป็นธรรมชาติ

พื้นที่สมาชิก
ชื่อสมาชิก: รหัสลับ:  ลืม รหัสลับ

gggggggggggggg

55555555