News
 
 คำถามที่สำคัญ

 คิ้วนำโชคจริงหรือ

คิ้วที่สักแล้วจะมีการเปลี่ยนสีไหม
 คิ้วนำโชคจะนำโชคได้จริงหรือ
คิ้วที่ทำการสักแล้วจะอยู่ได้นานเท่าไร
  หลังจากการสักคิ้วแล้ว จะมีผลร้ายอย่างไรบ้าง
 ขอทราบว่า การสักาคิ้วต้องเสียเวลานานเท่าไหร่
  สีของริมฝีปากที่สักแล้วจะมีความแตกต่างมากกับสีของริมฝีปากเดิมหรือไม่

อื่นๆๆ

  สินค้าของเรา   

อื่นๆๆ

  ภาตัวอย่างหลังและก่อน  


ภาก่อนและหลังทำ ที่เห็น
ได้อย่างชัดเจน

อื่นๆๆ

คิ้วที่สักแล้วจะมีการเปลี่ยนสีไหม?


คิ้วที่สักแล้วจะไม่มีการเปลี่ยนสี แต่จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีอ่อนลงตามกาลเวลา ถ้าคุณไม่ไป สนใจกับมัน มันจะค่อยๆจางหายไปใน 5-6 ปี ตามปกติถ้าอยากจะให้มันคงอยู่ในสภาพที่ดี ควรต้อง ไปทำการซ่อมแต่งคิ้วปีละครั้ง แต่มันก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคล บางคน 2ปี แล้วถึงจะไปทำ การซ่อมแต่งคิ้ว และมีบางคนแค่ 9-10 เดือนเท่านั้น สีของคิ้วก็จางลงแล้ว

พื้นที่สมาชิก
ชื่อสมาชิก: รหัสลับ:  ลืม รหัสลับ

gggggggggggggg

55555555