News
 
 คำถามที่สำคัญ

 คิ้วนำโชคจริงหรือ

คิ้วที่สักแล้วจะมีการเปลี่ยนสีไหม
 คิ้วนำโชคจะนำโชคได้จริงหรือ
คิ้วที่ทำการสักแล้วจะอยู่ได้นานเท่าไร
  หลังจากการสักคิ้วแล้ว จะมีผลร้ายอย่างไรบ้าง
 ขอทราบว่า การสักาคิ้วต้องเสียเวลานานเท่าไหร่
  สีของริมฝีปากที่สักแล้วจะมีความแตกต่างมากกับสีของริมฝีปากเดิมหรือไม่

อื่นๆๆ

  สินค้าของเรา   

อื่นๆๆ

  ภาตัวอย่างหลังและก่อน  


ภาก่อนและหลังทำ ที่เห็น
ได้อย่างชัดเจน

อื่นๆๆ

ขอทราบว่า การสักาคิ้วต้องเสียเวลานานเท่าไหร่? เมื่อสักเสร็จแล้วจะไปทำงานกันที่ได้ไหม?

การสักคิ้วใช้เวลาเพียง 30 นาที เท่านั้น ก็จะสามารถสักเป็นคิ้วแบบ 3 มิติ อย่างธรรมชาติ ขั้นตอนการสักจะไม่ทำให้เกิดอาการ “แดง “ “บวม “ และ “เลือดออก “ หลังสักเสร็จแล้วสามารถล้าง หน้าได้ตามปกติ ไปทำงานและไปโรงเรียนได้อย่างไร้ปัญหา

พื้นที่สมาชิก
ชื่อสมาชิก: รหัสลับ:  ลืม รหัสลับ

gggggggggggggg

55555555