เรื่อง:   
GM-20XX,GM-30XX,GM-40XX นอกเหนือจากนี้  
GM4032
GM4058
GM4059
GM4042
GM4057
GM4055
GM4054
GM2089
GM2082
GM2081
GM2084
GM2083
GM2088
GM2080
GM2087
GM3045
GM3043
GM-2088
GM-2085
GM3040
GM-4035
GM-4053
GM-4034
GM-3051
GM3046
        
บริษัท แกรนมา โปรดักส์ จำกัด             
GRANMA PRODUCT CO.,LTD.            
1934 Sukhumvit 76 Samrong-Nue A.Mueng, Sammutprakarn 10270
Tel: (66)02-7534148-50   Fax: (66)02-3984085    
http://www.granmastone.com            
e-mail:granma@granmastone.com            
Design by Fristweb