เรื่อง:   
CLASSIC GM-50XX นอกเหนือจากนี้  
GM-5080
GM-5061
GM-5055
GM-5056
GM-5027
GM-5079
GM-5063
GM-5039
GM-5028
GM-5060
GM-5090
GM-5040
GM-5078
GM-5053
        
บริษัท แกรนมา โปรดักส์ จำกัด             
GRANMA PRODUCT CO.,LTD.            
1934 Sukhumvit 76 Samrong-Nue A.Mueng, Sammutprakarn 10270
Tel: (66)02-7534148-50   Fax: (66)02-3984085    
http://www.granmastone.com            
e-mail:granma@granmastone.com            
Design by Fristweb