เทคโนโลยี สนับสนุน _ บริษัท แกรนมา โปรดักส์ จำกัด
     
  
 
     เทคโนโลยี สนับสนุน
   
   
GRANMASTONEGRANMASTONEGRANMASTONEGRANMASTONEGRANMASTONEGRANMASTONEGRANMASTONEGRANMASTONEGRANMASTONEGRANMASTONEGRANMASTONEGRANMASTONEGRANMASTONE
GRANMASTONEGRANMASTONEGRANMASTONEGRANMASTONEGRANMASTONEGRANMASTONEGRANMASTONEGRANMASTONEGRANMASTONEGRANMASTONEGRANMASTONEGRANMASTONEGRANMASTONE
แสดงรูปแบบชนิดต่างๆ และวิธีการติดตั้ง
 No.
 ซื่อสินค้า
 ขนาด/cm
 
 No.
 ซื่อสินค้า
 ขนาด/cm
 GM-021
 เมนหิน
 50x10
 
 GM-026
 ประกบเสา
 20
 GM-022
 ส่วนประกอบ
 30x10
 
 GM-027
 ประกบคาน
 30x10x10
 GM-023
 ส่วนประกอบ
 20x10
 
 GM-028
 ขอบหน้าต่าง
 50x12x8
 GM-024
 มุมผนัง
 30x10
 
 GM-029
 ขอบหน้าต่าง
 50x15x5
 GM-025
 มุมผนัง
 20x10
       
 1. ผนังผิวพื้นปูนที่จะติดตั้งหินประดิษฐ์ ต้องฉาบหยาบเส้นเพื่อยึดปูน ผิวพื้นเป็นไม้ควรปูด้วยตาข่ายรองพื้นก่อน เสาด้านข้างทั้ง 2 ด้านให้มีแนวดิ่ง คานด้านล่างต้องมีระดับให้เสมอกัน
 2. ถ้าผนังแห้งเกินไป ควรพรมน้ำบนพื้นผิวที่จะติดให้เปียกพอสมควร หิน “แกรนมา” ไม่จำเป็นต้องชุบน้ำ เพราะตังหินไม่ดูดน้ำอยู่แล้ว
 3. หินบางก้อนด้านหลัง ตัวมุมอาจมีเศษปูนติดอยู่บ้าง ต้องใช้ลูกหมูเจียให้เรียบก่อน เพื่อแต่ละก้อนจะได้ก่อชิดกัน เมื่อติดตั้งให้ใช้ดับน้ำวัดบ่อยๆ เพื่อให้แนวแต่ละก้อนได้ระดับ
 4. การติดตั้ง ต้องใช้ปูนกางตราตุ๊กแก (หรือเทียบเท่า) หนาเฉลี่ยประมาณ 5-8 มม. ป้ายด้านหล้งให้สม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่น ใช้มือกดขยับให้เข้าที่ อาจใช้ม้อนยางเคาะเบาๆ เพื่อให้ด้านหลังของร่อง หินยึดติดกับผนังมากขึ้น แต่ต้องไม่ให้ปูนไหลออกจากรอยต่อ
 5. ขนาดหินตามมาตรฐานมี 50x10 ช.ม., 30x10 ช.ม., 20x10 ช.ม. (เฉพาะรูปแบบรหัส 50xx, 80xx, 40xx) ให้สลับชิดทั้ง 3 ขนาดตามความสวยงาม แต่ต้องแถวต่อแถว แนวตั้งต้องไม่ตรงกัน (ดูรูป D และ E) โดยมีส่วนประกอบก่อหัวมุมผนัง (ดูรูป C)
 6. เมื่อติดตั้งหิน “แกรนมา” แล้ว ไม่จำเป็นต้องดูแลรักษา แต่ถ้าฝุ่นจับให้ใช้ฟองน้ำหรือแปรงพลาสติดเช็ดถู แล้วใช้น้ำล้างสิ่งสกปรกออกก็เพียงพอ อย่าใช่สารเคมีหรือแผ่นมีคมขัดถูเป็นอันขาด
 
 • การติดตั้ง อาจนำหิน “แกรนมา” มาจัดสลับลายไว้ที่พื้นก่อน เพื่อจะได้สีและลวดลายที่สวยงามต่อผนังที่จะติดตั้ง
 • แคตตาล็อคที่แสดงไว้แต่ละสี อาจผิดเพี้ยนไปบ้างจากของจริงเนื่องจากการพิมพ์ ผู้ใช้ควรจะรับหินของจริงไปดูก่อนเพื่อเทียบสี ก่อนสั่งซื้อ
 • หน้า 9-12 รวม 18 ระทเบอร์ หิน “แกรนมา” จะผลิตสีนอกเหนือจากตัวอย่างได้ต้องขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้
 • นอกจาก หิน “แกรนมา” ชุดประกอบ 3 ขนาดนี้ (ข้อ D) ติดตั้งสลับชิดแล้ว ยังมีส่วนหนึ่งติดตั้งเว้นแนวและหลายๆ ขนาดก่อสลับชิดกัน (ดูรูป E และ B )
 • หิน “แกรนมา” จะมีตรา “GM” ติดไว้ทุกก้อนเพื่อแสดงว่า บริษัท แกรนมา โปรดักส์ จำกัด เป็นผู้ผลิตของแท้ที่มีคุณถาพมาตรฐาน
 • เพื่อประกันการเสียหายระหว่างขนส่ง บริษัทฯ ได้มีกล่องสำหรับบรรจุ กล่องละ 1 ตารางเมตร ทั้งแสดงเครื่องหมายรหัสสีและชื่อบริษัทฯ ไว้ทั้ง4ด้าน

 •  
         
  บริษัท แกรนมา โปรดักส์ จำกัด             
  GRANMA PRODUCT CO.,LTD.            
  1934 Sukhumvit 76 Samrong-Nue A.Mueng, Sammutprakarn 10270
  Tel: (66)02-7534148-50   Fax: (66)02-3984085    
  http://www.granmastone.com            
  e-mail:granma@granmastone.com            
  Design by Fristweb