เรื่อง:   
ROCKY GM-80XX นอกเหนือจากนี้  
GM-8044
GM-8042
GM-8040
GM-8045
GM-8048
GM-8049
GM-8041
GM-8043
GM-8051
        
บริษัท แกรนมา โปรดักส์ จำกัด             
GRANMA PRODUCT CO.,LTD.            
1934 Sukhumvit 76 Samrong-Nue A.Mueng, Sammutprakarn 10270
Tel: (66)02-7534148-50   Fax: (66)02-3984085    
http://www.granmastone.com            
e-mail:granma@granmastone.com            
Design by Fristweb