Thailand Natural Stone_บริษัท แกรนมา โปรดักส์ จำกัด
  
 
 คุณสมบัติหินประดิษฐ์ “แกรนมา สโตน”
Design by Fristweb
บริษัท แกรนมา โปรดักส์ จำกัด เป็นผู้นำเข้าเทคโนโลยีและอุปกรณ์เครื่องจักรกลที่ทันสมัยจากต่างประเทศ เพื่อทำการผลิตหิน“แกรนมา สโตน”โดยใช้นวัตกรรมการผลิตที่ผ่านกระบวนการรอบด้วยไอน้ำและการเผาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความประณีต นำเสนอเป็นทางเลือกสำหรับแวดวงงานโยธาและงานสถาปัตยกรรม หิน“แกรนมา สโตน”เป็นหินประดิษฐ์ที่มีความประณีตและสวยงาม มีความแตกต่างกับหินแกรนิตธรรมชาติค่อนข้างมาก น้ำหนักเบา เมื่อเทียบกับคอนกรีต จะเบากว่าประมาณ 60% ไม่ซึมน้ำ ไม่ขึ้นตะไคร่ มีเอกลักษณ์และความมีสีสันจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์เหนือกว่าธรรมชาติ เพิ่มคุณค่าความน่าอยู่ในการดำรงชีวิตของคุณให้มีชีวิตชีวายิ่งขึ้น หิน“แกรนมา สโตน”เหมาะสำหรับงานติดตั้งผนังทั้งภายในและภายนอกอาคาร หมายรวมถึง แผ่นไม้ แผ่นโลหะ กระดานเคมี ผนังอิฐล๊อก และผนังปูน เป็นต้น ความหลากหลายที่สามารถตอบสนองความต้องการของสถาปนิกทั้งรูปแบบและความสวยงามสำหรับงานตกแต่ง/ติดตั้งผนัง ด้วยความที่หินแกรนมา สโตน มีน้ำหนักเบาเพียง 30-40 กิโลกรัมต่อตารางเมตร เป็นคุณสมบัติอันโดดเด่นเฉพาะตัวที่ให้ทั้งความทนทานและความสวยงามในสีสันและรูปแบบของงานสถาปัตยกรรม ความผสมผสานระหว่างปัจจุบันกับวิถีอนุรักษ์แบบดั้งเดิมของชุมชนเมืองกับชนบท บรรยากาศความแปลกใหม่ของความลงตัวที่รองรับวิถีชีวิตที่อยู่อาศัยสามารถสัมผัสได้ เป็นผลงานความภาคภูมิใจที่มอบให้กับคุณ