GM-1044
 
        Details:
          สำหรับ GM-10XX รวม 7แบบนี้ ใช้ขนาดผ่นสั้นและยาว สลับกัน เพื่อไม่ให้เส้นต่อตรงกัน สร้างสรรศ์มุมมองที่แปลกใหม่ ของการตบแต่ง โดยได้มีการสลับสีสันทำให้สวยงานมากยิ่งขึ้น

 
        Back
 
 
 
        
บริษัท แกรนมา โปรดักส์ จำกัด             
GRANMA PRODUCT CO.,LTD.            
1934 Sukhumvit 76 Samrong-Nue A.Mueng, Sammutprakarn 10270
Tel: (66)02-7534148-50   Fax: (66)02-3984085    
http://www.granmastone.com            
e-mail:granma@granmastone.com            
Design by Fristweb