สินค้าที่ได้รับ      ความไว้วางใจ

 

 

 1. ร้าน HOT POT SUKI
 2.ร้าน HOT POT PRESTIGE
3. ร้าน HOT POT BUFFET
4. ร้าน HOT POT RAMEN
5. ร้าน SUKI BUFFET
6. ร้าน OK SHABU SHABU
7. ร้าน SHABUSHI (OISHI GROUP)
8.ร้าน KOSHIN SUKI
9.ร้าน BAR-B-Q PLAZA
10.ร้าน NEO SUKI
11.ร้าน EBISU SUKI
12.ร้าน SHANTOU SEA FOOD
13.ร้าน E-GEL SUKI
14. ร้าน SAHAMIT BUFFET(ชลบุรี)
15. ร้าน COCA SUKI (สาขา กัมพูชา)
16. ร้าน COCA SUKI (สาขา เวียดนาม)
17. ร้าน MASTER SUKI SOUP (อาหาร กัมพูชาและเครื่องดื่ม)
18.ร้าน SUKISHI
119.ร้าน MARUYAMA SHABU SHABU
20.ร้าน MORI SHABU & อื่นๆ
21.ร้าน SUKIBAR
22.ร้าน SAKURA

  PARTECH DEVELOPMENTS (THAILAND) LTD.,

420/39 ซ.ทาว์นโฮม เอช ทู โอ  
ถนนกาญนาภิเษก  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ  10250


โทร. 02-138-2968-9
แฟกซ์ 02-138-2870
อีเมลล์ :  orchid-3s2011@hotmail.com

 

3. ร้าน HOT POT 


HOT POT BUFFET

 

IH-1500BI                                                                                              IH-1500T 

    HOT POT BUFFET ร้านในเครือส่วนหนึ่งใช้เตาไฟฟ้าตรากล้วยไม้ IH-1500T อีกส่วนหนึ่งได้ใช้เตาไฟฟ้าตรากล้วยไม้ IH-1500BI

   

 Copyright   ©  2008     www.partechbkk.com     All Rights Reserved
PARTECH DEVELOPMENTS (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท พาร์เท็ค ดิเวลลอปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 420/39 ซ.ทาว์นโฮม เอช ทู โอ  ถนนกาญนาภิเษก  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ  10250
 
Tel.:02-138-2968-9 Fax:02-138-2970 , โทร. 02-138-2968-9   แฟกซ์. 02-138-2970  
Facebook: http://www.facebook.com/OrchidInductionCooker  E-mail:  orchid-3s2011@hotmail.com  support by : fristweb