เรื่อง:   

    บริษัท ดีแทค จำกัด
    DETAC COMPANY LIMITED
    47 ถนนคู้บอน แขวงคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
    โทร. 02-5129704-5 แฟกซ์. 02-5109711
    www.detac60.com e-mail: detac@detac60.com
 
 
PRODUCT
 กรีนบล็อก Greenblock
 ชาโดว์บล็อก Shadoblock
 หินทรายธรรมชาติ
E-Catalogure
Copyright  DETAC COMPANY LIMITED  บริษัท ดีแทค จำกัด All Rights Reserved.
47 ถนนคู้บอน แขวงคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 02-5129704-5  แฟกซ์. 02-5109711


Design by FRISTWEB