เรื่อง:   
บริษัท ดีแทค จำกัด เป็นผู้ผลิตวัสดุคอนกรีต ตราดีแทค มีคุณภาพมาตรฐาน ในโครงการก่อสร้างมีการใช้อย่างแพร่หลาย มาเป็นเวลา 60 ปีแล้ว
ดีแทควัสดุคอนกรีต ผลิตด้วยเครื่องจักรอันทันสมัยจากต่างประเทศ สั่นด้วยความถึ่สูงถึง 2,500 รอบต่อวินาทีและกดอัดด้วยไฮโดรลิค ควบคุมการผลิตโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ย่อมเป็นหลักประกันในคุณภาพ
คุณสมบัติของดีแทคคอนกรีต ตราดีแทค
มีกำลังอัดประลัย (Ultimate Compressive Strength) ไม่น้อยกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเซ็นติเมตร มีเนื้อแน่นไม่แตกร้าวง่าย ดูดซึมน้ำน้อย การดูดซึมน้ำสูงสุด ไม่เกิน 7 % ผิวหน้าสม่ำเสมอขนาดผิดพลาดไม่เกิน ± 2 มม.ผลิตตามมาตรฐาน ASTM C-90, C-129 และคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.58-2533 และ มอก. 57-2533
ปัจจุบัน บริษัทฯ ผลิตดีแทคคอนกรีตบล็อกเป็นหลักและได้เพิ่มการผลิตกรีนบล็อกใช้สำหรับปูพื้นปลูกหญ้า เป็นได้ทั้งสนามและลานจอดรถ กับบริษัทฯ ยังได้ปรับปรุงพัฒนาลวดลายผิวหน้าชาโดว์บล็อกให้มีรูปลักษณ์สวยงามเพื่อใช้กับอาคารที่ทันสมัย

Detac Co., Ltd. Is a producer of concrete materials, brand name Detac, of high standard quality, widely used in construction projects for over 60 years.

Detac concrete materials are produced with modern machineries from abroad, with high vibrating speed of 2,500 rounds per second, compressed by hydraulicand supervised by experienced engineers; all these are our quality assurance principles.
เกณฑ์กำหนดคุณสมบัติคอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก
เกณฑ์กำหนด
มอก.
ดีแทค
กำลังต้านแรงอัดต่ำสุด
เมกะพาสคัล
(เฉลี่ยจากพื้นที่รวม)
2.5 4.0
กำลังต้านแรงอัดต่ำสุด
เมกะพาสคัล
(เฉลี่ยจากพื้นที่แต่ละก้อน)
2.0 3.0
ปริมาณความชื้นสูงสุด
(ร้อยละของการดูดกลืนน้ำทั้งหมด)
35 30
ความคลาดเคลื่อนของ
ขนาด ก x ย x ส
2 มม. 2 มม.
Properties of Detac concrete materials :
Ultimate compressive strength not less than 35 kilograms per sq. cm. compact, not easily broken, less water seepage, maximum not exceeding 7%, smooth surface, size variance not more than ± 2mm. under ASTM C-90, C-129 standards, with Production Industrial standard Mor Or Kor 58-2533 and Mor Or Kor 57-2533

At present the company has already produced DETAC Concrete Blocks and has now produced one additional block type, Green Block for grass growing and besides, improvement has been made of the styles of Shadow Blocks surface to be suitable with the present modern construction project.
 
 
PRODUCT
 กรีนบล็อก Greenblock
 ชาโดว์บล็อก Shadoblock
 หินทรายธรรมชาติ
E-Catalogure
Copyright  DETAC COMPANY LIMITED  บริษัท ดีแทค จำกัด All Rights Reserved.
47 ถนนคู้บอน แขวงคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 02-5129704-5  แฟกซ์. 02-5109711


Design by FRISTWEB