Set as your home page  |  Bookmark                                                                                     Welcome to fristweb!   Join Now  |  Sign In  |  Build Site  |  Mail  |  Training

ไทย 简体中文 繁體中文 English 日本語 한국어 Tiếng Việt Deutsch Français Italiano Español Русско Portuguese
ที่บ้าน บริษัท ผลิตภัณฑ์ ข่าวสาร งาน และ อาชีพ คนหางาน คนขายของ ซื้อของ ตัวแทน ดำเนินการ การประสานงาน การฝึก

ชื่อ ผลิตภัณฑ์:  เครื่องอิงเจ็ท เอาท์ดอร์
ชื่อบริษัท:  Yongping Digital Technology Co.,Ltd
ตัวบ่งชี้ ผลิตภัณฑ์:  เครื่องอิงค์เจ็ทเอาท์ดอร์ GZC3212AP
สถานทีดั่งเดิม:  กรุงเทพฯ
ราคา:  ติดต่อทางร้านโดยตรง
รายละเอียดเฉพาะเจาะจง:  เครื่องอิงค์เจ็ทเอาท์ดอร์ 4Clors 740dpi 40pico liter
เวลาร่วมดำเนินการ:  2009-08-20
เวลาปรับปรุงให้เป็นปัจจบัน:  2009-08-20
รายละเอียดปลีกย่อย:  

บริษัท หยงผิง เทคโนโลยี คุณหมิง ประเทศจีน จำกัด  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี  ค.ศ.1995  ดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลานานประมาณ 14 ปี  ได้รับหน้าที่จากโรงงาน กงเจิ้น จีซี่(GZ) ให้มาเปิดตลาดอยู่ในประเทศไทย  หน้าที่หลักของบริษัทคือ  ดำเนินการเกี่ยวกับการจำหน่ายเครื่องพิมพ์ภาพอิงค์เจ็ท  ได้แก่  เครื่องอิงค์เจ็ทเอาท์ดอร์  เครื่องอิงค์เจ็ทอินดอร์  เครื่องตัดสติ๊กเกอร์  เครื่องแกะสลัก  เครื่องเคลือบ  น้ำหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ททุกชนิด  และวัสดุสำหรับพิมพ์งานโฆษณา  เป็นต้น

 ด้วยคุณภาพเป็นที่หนึ่ง  การบริการประทับใจ 

จุดมุ่งหมายของเราคือ  ขายสินค้าที่ดีมีคุณภาพ  บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ  โดยบริษัทของเรามีช่างผู้เชี่ยวชาญมาจากเมืองจีนโดยตรง  ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง  ไม่มีวันหยุด  ลูกค้าที่ใช้บริการของเราจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าและรับกำไรสูง  ทำให้ธุรกิจของลูกค้าเจริญเติบโตก้าวหน้าทางการงาน  ส่วนทางเราก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นเรื่อย ๆ อย่างไม่หยุดหย่อน  เพื่อเปิดโอกาสในการทำการค้ากับลูกค้าของเรามากขึ้นเรื่อย ๆ