Set as your home page  |  Bookmark                                                                                     Welcome to fristweb!   Join Now  |  Sign In  |  Build Site  |  Mail  |  Training

ไทย 简体中文 繁體中文 English 日本語 한국어 Tiếng Việt Deutsch Français Italiano Español Русско Portuguese
ที่บ้าน บริษัท ผลิตภัณฑ์ ข่าวสาร งาน และ อาชีพ คนหางาน คนขายของ ซื้อของ ตัวแทน ดำเนินการ การประสานงาน การฝึก

“สุขแบบยั่งยืนด้วยวิถีพอเพียง”

เวลา: 2007-06-14 มูลฐาน: สสส.

“สุขแบบยั่งยืนด้วยวิถีพอเพียง”

 

 

 

สร้างสุข 4 ภาค,การประชุม,วางแผน,การปฎิบัติ,แผนงาน,สสส.,ประมวลภาพ,เวทีรวมพลัง,คนสร้าง

จุดหมายปลายทางมหกรรมงานสร้างสุข 4 ภาค

 

“การได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักและคนที่เราทำงานด้วยสามารถแก้ปัญหาได้จริง คือความสุขของคนสร้างสุขทุกคน” นี่คือคำนิยามแห่งความสุขที่ รัตนา  สมบูรณ์วิทย์ ผู้ประสานงานหลักงานสร้างสุขภาคกลาง ยึดเอาไว้เป็นแนวทางเพื่อขับเคลื่อนให้การทำงานสร้างสุข 4 สัมฤทธิ์ผลตรงตามเป้าที่วางไว้มากที่สุด

 

 “ในฐานะคนสร้างสุข ต้องยอมรับว่าการที่เราจะไปสร้างสุขให้คนอื่นนั้น มันเหมือนการไปเปลี่ยนแปลงความคิดของคนๆหนึ่ง ต้องใช้เวลานาน ฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องมีคือต้องเชื่อมั่นในพลังของประชาชนว่าสามารถทำได้ ถ้า 100 คน สามารถเปลี่ยนความคิดได้ซัก 10 คน ก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปขั้นหนึ่งแล้ว”

 

ผลลัพธ์ที่รัตนาอยากเห็นมากที่สุดคือ ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่ดี มีอาหารปลอดภัยไว้บริโภค มีระบบคิดและวิจารณญาณที่จะเชื่อบนพื้นฐานวิชาการที่มีเหตุผล สามารถพึ่งพาตัวเองได้ จนสามารถกำหนดเองได้ว่าเราจะสร้างสุขหรือสร้างทุกข์ให้ตัวเองได้อย่างไรบ้าง

 

สอดคล้องกับสุพจน์  สงวนกิตติพันธุ์ ผู้ประสานงานหลักการจัดงานสร้างสุขภาคใต้  ที่เห็นว่าการขับเคลื่อนกระบงนการสร้างสุขให้สำเร็จจำเป็นต้องนำหลักวิถีพอเพียงเข้าช่วย เพราะเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องไกลเกินฝันเพราะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงจากวิถีวัฒนธรรมของชุมชนนั่นๆ

 

“งานสร้างสุขภาคใต้ปีนี้จึงมีการนำเสนอ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน ไทยพุทธ ไทยมุสลิม  และไทยจีน  ซึ่งยึดหลักวิถีพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิตมาโดยตลอด จนหลายคนอาจสงสัยว่าขณะที่กระแสการท่องเที่ยวกำลังได้รับความนิยม แล้วทำไมชุมชนทั้ง 3  ยังใช้ชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมพอเพียงอยู่ได้อย่างไร ในงานสร้างสุขภาคใต้มีคำตอบครับ” สุพจน์ กล่าว

 

ในส่วนภาคเหนือก็ไม่น้อยหน้า งานนี้ สุวิทย์   สมบัติ ประธานกรรมการฝ่ายจัดการงานมหกรรมสร้างสุขภาคเหนือ  แอบกระซิบมาว่าปีนี้ได้นำเอาวิถีชีวิตของชาวมปีซึ่งเป็นชุมชนหนึ่งที่มีรูปธรรมในเชิงสุขภาวะองค์รวมที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจพอเพียงมายาวนานหลายปี 

 

  สร้างสุข 4 ภาค,การประชุม,วางแผน,การปฎิบัติ,แผนงาน,สสส.,ประมวลภาพ,เวทีรวมพลัง,คนสร้าง สร้างสุข 4 ภาค,การประชุม,วางแผน,การปฎิบัติ,แผนงาน,สสส.,ประมวลภาพ,เวทีรวมพลัง,คนสร้าง  

 

ความน่าสนใจของชาวมปีอีกจุดหนึ่งคือ ชาวมปี พูดภาษามปีมาเป็นเวลาหลายร้อยปี  โดยไม่มีอักษรใช้เป็นของตัวเอง  ประเพณีฝังศพก็เช่นกันเพิ่งจะยกเลิกไปเมื่อประมาณ 20 ปีมานี้  ซึ่ง บริเวณฝังศพจะจัดเรียงไว้เป็นสกุล ๆ ไป แถวสกุลไม่ปะปนกัน  แล้วมีไม้ไขว้ไว้สามช่วงบนหลุม  เป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าเป็นหลุมศพ  เหล่านี้ล้วนเป็นตัวอย่างความพอเพียงที่แฝงอยู่ในรูปวิถีประเพณีท้องถิ่นนำมาซึ่งความสุข ที่มีค่าสำหรับตนเอง และสังคม โดยทุกๆชุมชนสามารถนำหลักการดำเนินชีวิตของชาวมปี เอากลับไปเป็นต้นแบบเพื่อพัฒนาชุมชนให้เกิดความสุขที่ยั่งยืนได้

 

ด้าน ทรรศตวรรณ   เดชมาลา หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลมหาสารคาม ในฐานะตัวแทนเครือข่ายสร้างสุขภาคอีสานให้ความเห็นว่า เมื่อคนในพื้นที่มีความสุขแล้ว วิธีที่จะทำให้ความสุขนั้นยั่งยืน จำเป็นต้องมีการถอดบทเรียน แล้วเผยแพร่ไปให้ชุมชนอื่นรับรู้ เพื่อยกย่องให้เป็นต้นแบบ จากนั้นจำเป็นต้องมีการขยายเครือข่ายและหาภาคีร่วม เพื่อเสริมพลังให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการคิดแก้ปัญหาและกลายเป็นชุมชนที่สามารถพึ่งตนเองได้ในที่สุด

 

และนี่คือเสียงสะท้อนจากกลุ่มคนเบื้องหลังความสุขทั้ง 4 ภาค ที่แม้ว่าวิธีการถึงฝั่งฝันของแต่ละภาคจะต่างกัน แต่สุดท้ายแล้วหัวอกคนทำงานสร้างสุขทุกคนก็อยากจะเห็นสิ่งๆหนึ่งที่เหมือนกัน นั่นคือ อยากเห็นคนไทยมีความสุข และความสุขที่เกิดขึ้นต้องคงอยู่กับคนไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป

 

สร้างสุข 4 ภาค,การประชุม,วางแผน,การปฎิบัติ,แผนงาน,สสส.,ประมวลภาพ,เวทีรวมพลัง,คนสร้าง  สร้างสุข 4 ภาค,การประชุม,วางแผน,การปฎิบัติ,แผนงาน,สสส.,ประมวลภาพ,เวทีรวมพลัง,คนสร้าง

 

 

 

 

ที่มา

โดย : จุฑารัตน์  สมจริง Team Content www.thaihealth.or.th

ข้อมูลจาก : Team Content www.thaihealth.or.th

ภาพประกอบ : www.thaihealth.or.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2000 - 2009 บริษัท เนทเวอร์คกิ้ง เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด All Rights Reserved.