หน้าแรก>> เปิดวิชาในการทำเวบไซ้ด์  >> วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง

 

และรูปแบบของการบริหารโปรแกรม —— วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง

 

การบริหารหน้าที่ส่วนร่วม - การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง

 

การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงมีบันทึกสถิติจำนวนการเยี่ยมเยียนไว้, ส่วนจำนวนการเยี่ยมขึ้นอยู่กับ
ช่วงเวลา, การจัดตั้งการนับจำนวนทั้งหมดท่านสามารถตั้งได้ด้วยตนเอง ไม่เฉพาะการมองเห็นได้-
มีเสียงพูด ซึ่งสะดวกสบาย.

 

ทางผ่าน : บริหารจัดการ รายการทางด้านหลังซ้าย “การบริหารหน้าที่ส่วนร่วม”→“การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง”
คลิ๊กที่“Analyze flux”, วางหน้าที่จะแก้ไข ตามที่แสดงไว้ข้างล่างนี้

 

 

 

 


Template samples  |  Ad. cooperation  |  Contract  |  Recruitment  |  Contact us  |  Message  

NETWORKING TECHNOLOGY(THAILAND)CO., LTD.
160 ITF Codominium,11FL.Room No.160/131.Silom RD.,Silom Sub-District,Bangrak District,Bangkok Thailand 10500