หน้าแรก  >> เปิดวิชาในการทำเวบไซ้ด์ >> แบบของตนเอง

 

และรูปแบบของการบริหารโปรแกรม —— แบบของตนเอง

การบริหารจัดการ - แบบของตนเอง

เป็นรายการที่ออกแบบโดยตัวท่านเอง, เช่น การสืบสวน, การตอบกลับ เป็นต้น.
การบริหารจัดการของ “Self form” รวมทั้ง “การบริหารข้อมูล, “การตั้งชื่อรายการ และ ข่าวสารผิดพลาด”

การปฏิบัติ:

1) สร้าง “Self form”
  ทางผ่าน : การบริหารรายการทางด้ายซ้ายของฉากหลัง“การบริหารจัดการเวบไซด์”→“การเพิ่มรายการใหม์”, เลือกรูปแบบที่ “Download”.
2) การแก้ไข “Self form”
① การจัดการข้อมูล:

เราอาจจะ “ลบข้อมูล และ “ตรวจสอบ” ข่าวสารที่ผู้บริโภคส่งมาให้.
2)การตั้งชื่อรายการ และ ข่าสารที่ผิดพลาด.
ชื่อรายการ , ชื่อรายการที่แสดงอยู่หน้าแรก ซึ่งผู้บริโภคต้องลงรายละเอียด. การตั้งชื่อรายการและ ข่าสารที่ผิดพลาด. หน้าต่างที่ป๊อปข่าวสารอยู่ในหน้าแรกที่ไม่ใช่จดหมายที่ขอไว้,
ท่านอาจจะตั้งให้อยู่ในสภาพรูปแบบที่เป็นจริงได้.
การปฏิบัติ, เข้าไปในกล่อง “Self form”, คลิ๊กที่ “Set item name and error information ในกล่องด้านบน, ตามภาพที่แสดงอยู่.

“ชื่อรายการ”รูปแบบเริ่มต้นใน “field1” ถึง “field30”, เราบรรจุชื่อรายการ ซึ่งจะแสดงอยู่บนหน้าแรกใส่ข้อมูลที่ “ผิดลาด” ซึ่งตรงกันใน fields (เมื่อใส่ข้อมูล รายการชื่อ และข้อผิดพลาด, มันจะแสดงในหน้าแรกใน “กล่องแสดง” ,มิฉะนั้นต่างหน้าจะถูกซ่อนไว้)

 


Template samples  |  Ad. cooperation  |  Contract  |  Recruitment  |  Contact us  |  Message  

NETWORKING TECHNOLOGY(THAILAND)CO., LTD.
160 ITF Codominium,11FL.Room No.160/131.Silom RD.,Silom Sub-District,Bangrak District,Bangkok Thailand 10500