หน้าแรก  >> เปิดวิชาในการทำเวบไซ้ด์  >> การรับข้อมูลมาใช้ประโยชน์

 

และรูปแบบของการบริหารโปรแกรม —— การรับข้อมูลมาใช้ประโยชน์

การบริหารจัดการเวบไซด์ - การรับข้อมูลมาใช้ประโยชน์

“Download” อาจจะสร้างรายการ เพื่อเข้ระบบได้ , ตัวอย่างเช่น “software”, “download files”
การบริหารจัดการ “Download” รวมทั้ง “รูปแบบการจัดการ”, “การจัดการข้อมูล”, “การเพิ่มแฟ้ม ข้อมูล”

การปฏิบัติ :

1) สร้างรายการ “Download”
  ทางผ่าน : “website management:ทางด้ายซ้ายของฉากหลัง“การบริหารจัดการเวบไซด์”→ “การเพิ่มรายการใหม่”, เลือกที่รูปแบบรายการ :
2) แก้ไข “Download”
 ทางผ่าน : “website management:ทางด้ายซ้ายของฉากหลัง“การบริหารจัดการเวบไซด์”→“การบริหารรายการ”. กลับไปดูกล่องที่แสดงข้างล่าง:
กลับเข้าไปยังการปฏิบัติการ : คลิ๊กที่ “manage” หลัง “Download”, ดูที่กล่องแสดงด้านล่าง :

1) การจัดการข้อมูล : หมายถึงการบริหารจัดการความประสงค์. มาเข้าใจหน้าที่ของ “datamanger”ในหน้าแรกที่เกี่ยวกับ“Want ad” ดูในกล่องข้างบน.
① การเพิ่มแฟ้มข้อมูล( การเพิ่มแฟ้มข้อมูลซึ่งสามารถ รับข้อมูลในชั้นต้น)
การปฏิบัติการ : คลิ๊กที่ ① “Add files”, กลับเข้าไปดูในกล่องที่แสดงอยู่ด้านล่าง :

เราได้อธิบายว่าจะ เพิ่มแฟ้มข้อมูลอย่างไร :
รูปแบบ:แน่ใจว่าแฟ้มข้อมูล ได้เพิ่มเข้าไปเพื่อใช้งานแล้ว(ถ้ายังไม่ได้สร้างขึ้น,รูปแบบเริ่มแรกจะอยู่ข้างบนสุด)
ลำดับขั้นตอน:แน่ใจว่าแฟ้มข้อมูล ได้มีการจัดการเรียบเรียงไว้ในเวไซด์ (เรียงขึ้น, เรียงลง หรือเรียงด้วยตัวของมันเอง ทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับ ลำดับขั้นตอน)
หัวข้อเรื่อง:หัวข้อเรื่องของแฟ้มข้อมูลที่แสดงอยู่ในเวบ(แฟ้มข่าวสารสามารถมีความแตกต่างได้ด้วยเหมือนกัน)
การรับแฟ้มข้อมูลมาใช้ประโยชน์:หมายถึงแฟ้มข้อมูลซึ่งสามารรับมาจากเวบไซด์,คลิ๊กที่“scan”.
ท่านอาจจะใส่ที่อยู่ของแฟ้มข้อได้โดยตรง ถ้าท่านทราบเส้นทางเข้าไปรับแฟ้มข้อมูล.
เวลา : เวลาเป็นรายการเริ่มต้น เมื่อเพิ่มแฟ้มข้อมูล, ท่านอาจจะใส่ข้อมูลได้ตามใจ,การแก้ไขท่านอาจจะเลือก ติดตั้งตามกล่องแฟ้มข้อมูลที่อยูด้านล่าง,ในภาพที่เห็นอยู่นี้ได้เพิ่มไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว.

ถ้าท่านต้องการทำต่อ, กลับไปยังหน้า “Data manager”, แล้วทำซ้ำเหมือนการปฏิบัติด้านบน.

คลิ๊กที่ ② ในกล่องภาพข้างบน ในช่อง “delete”, คลิ๊กที่ปุ่ม“submit”, แฟ้มข้อมูลจะถูกลบไป.
คลิ๊กที่ ③ “change “, เข้าไปดูใน “add files” อีกครั้ง ท่านอาจจะตั้ง “หัวเรื่อง”, “เวลา”, “ลำดับ”และ “รูปแบบ” ของแฟ้มข้อมูลใหม่ได้.
คลิ๊กที่ช่อง Title ④ ในกล่องข้างบน, ท่านอาจจะตรวจสอบคำแนนะนำได้จากแฟ้มข้อมูล.
2)การจัดการรูปแบบ : ท่านอาจจะจัดแยกแฟ้มข้อมูลได้ตรงนี้, หากท่านไม่ไม่จัดแยกแฟ้มข้อมูลทั้งหมดจะเป็นรูปแบบแฟ้มข้อมูลเริ่มต้น, หลังจากนั้นแฟ้มข้อมูลทั้งหมดก็จะแสดงเป็นการจัดแยกไว้เรียบร้อยแล้ว
การปฏิบัติการ: กลับไปยัง “Download” แล้วคลิ๊กที่ “type manager”กลับไปดูที่กล่องข้างบน.แล้วเราเข้าไปในกล่องตามที่แสดงอยู่นี้ :

เราอาจจะตั้ง “add type” และ “arrange type“, ซึ่งการปฏิบัติก็เหมือนกันกับ“News“and “Picture”(สำหรับรายละเอียดโปรดพลิกไปดูที่หน้า ๖๔-๖๖)
3) รูปแบบการส่งถ่าย : ในการดำเนินการ ออกแบบเวบไซด์, บางครั้ง เราต้องส่งถ่ายแฟ้มข้อมูลจากรุปแบบต้นฉบับไปในรูปแบบอื่น, หน้า้ที่ของ “transfer type”เป็นอันเร็จสมบูรณ์.
การปฏิบัติการ : กลับไปยัง “Download” แล้วคลิ๊กที่ “transfer type” กลับไปดูที่กล่องข้างบน.

แล้วเราเข้าไปในกล่องตามที่แสดงอยู่นี้ :

เปิดรูปแบบ ที่ต้องการจะส่งถ่าย, หวลไปดูภาพที่จะ ส่งถ่าย, ใน①, transferred, such as ①, in ในกล่องรายการ②, หวลกลับไปดูรูปแบบในกล่องภาพ ที่จะส่งถ่าย, แล้วคลิ๊ก “submit”,ก็จะเสร็จสมบูรณ์ (หมายเหตุ : หลังจากเสร็จสิ้นสมบูรณ์, หวลไปดูภาพประกอบที่เป็นต้นฉบับการดำเนินการไม่ทำสำเนาไว้ ก็จะเท่ากับเป็นการตัด)
4) การสร้างรหัส:
การสร้างรหัส : เมื่อเราเพิ่มรายการใหม่ของ โฮมเพจ หรือ หน้าอื่น (“หน้าเดี่ยว/หน้าอิสระ”),ไม่เป็นผลในการเพิ่มแบบธรรมดา จะเกิดปัญหาตามาเมื่อทำข่าวให้เป็นปัจจุบัน. ดังนั้นเราจะใช้ การ”สร้างรหัส” ที่่นี่, “การสร้างรหัส” เพื่อสร้าง “การรับข้อมูลเข้า” เข้าไปดูส่วนประกอบ “รหัสเคลื่อนที่”แทรก โฮมเพจ หรือ เวบเพจอื่น, เมื่อกลับเข้าไปที่ “download” การปรับปรุงให้สูงขึ้น, (โฮทเพจ/หน้าอื่น การแทรกกรสร้างรหัส) รายการ“download” ที่ซึ่งแทรกการสร้างรหัสปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยอัตโนมัติการปฏิบัติการ : กลับเข้าไปดูที่ “Download”, คลิ๊กที่ “create code” ในกล่องข้างบนตามภาพที่แสดงอยู่นี้ :

เป็นการง่ายในการใช้ “Create code”, ให้เลือกสถานะที่แสดงอยู่, แล้วกดปุ่ม “submit”, แล้วสร้างรหัส. ที่นี่ การตั้งก็จะเหมือนกันกับ “News” สำหรับรายละเอียด กรุณาไปดูในหน้า ๖๘.
หลังจากติดตั้งตัวเลือกข้างบน, ให้กลับไปดูกล่องด้านล่างหลังจากกด “submit” :

การทำสำเนาไปยังหน้าที่ต้องการ ต้องทำการแทรกด้วย.

 


Template samples  |  Ad. cooperation  |  Contract  |  Recruitment  |  Contact us  |  Message  

NETWORKING TECHNOLOGY(THAILAND)CO., LTD.
160 ITF Codominium,11FL.Room No.160/131.Silom RD.,Silom Sub-District,Bangrak District,Bangkok Thailand 10500