หน้าแรก  >> เปิดวิชาในการทำเวบไซ้ด์  >> การแจ้งความประสงค์

 

และรูปแบบของการบริหารโปรแกรม —— การแจ้งความประสงค์

การบริหารจัดการ - การแจ้งความประสงค์

การแจ้งความประสงค์ คือการใช้ช่องทางการแสวงหา, นำเสนอในระบบ on-line.
การบริหารจัดการ “การแจ้งความประสงค์” รวมทั้ง การบริหารข้อมูล”,”การเพิ่มความประสงค์”, “การบริหารบุคคล” “การตั้งชื่อรายการ และข่าวสารผิดพลาด”.

ปฏิบัติการ:

1) การสร้าง “ความประสงค์”
  ทางผ่าน : บริหารรายการทางด้ายซ้ายของฉากหลัง“การบริหารจัดการเวบไซด์”→“การเพิ่มรายการใหม่”,
ที่แสดงอยู่ในกล่องข้างล่าง : “Want ad“
2) การแก้ไข “Want ad”
  ทางผ่าน : บริหารรายการทางด้ายซ้ายของฉากหลัง“การบริหารจัดการเวบไซด์”→“การบริหารรายการ”
ที่แสดงอยู่ในกล่องข้างล่าง :
กลับเข้าไปในกล่อง การปฏิบัติการ : คลิ๊กที่ “manage“ หลัง “Want ad“,หน้าแสดง “Want ad“, อยู่ในกล่องข้างล่าง.

1) การบริหารข้อมูล : การบริหารความประสงค์. เรามาทำความรู้จักหน้าที่ของ “การบริหารข้อมูล” เกี่ยวกับ “ความประสงค์” ที่แสดงในกล่องด้านบน.
① การลบออก “ความประสงค์”
② การปรับปรุง “ความประสงค์”. หลังจากกดปุ่ม เราก็จะเข้าไปในกล่องที่แสดงด้านล่าง :

คลิ๊กที่ “data manager” ③: เข้าไปในหน้าที่แสดงด้านล่าง, เราอาจจะตรวจสอบ “ความประสงค์”.

2) การเพิ่มความประสงค์ : ส่วนประกอบเราตั้งความประสงค์ ของบริษัทนำไปแสดงในเวบไซด์เราอาจจะ เพิ่มความประสงค์ เกี่ยวกับการบริหารจัดการพิเศษ ของบริษัทของท่าน.
การปฏิบัติ : กลับเข้าไปยัง “Want ad”, แล้วคลิ๊กที่ “add want ad“ ในกล่องด้านบน.
แล้วเข้าไปดูในกล่องที่แสดงในหน้าที่แสดงอยู่ด้านล่าง :

ผู้บริโภคจะเลือกบรรจุรายการตามใบแบบที่ให้ไว้, ลงในกล่องอักษรที่มีความต้อง. ซึ่งเราได้เพิ่มความประสงค์จะแสดงอยู่ในเวบไซด์.
3)การบริหารบุคคล : เป็นการบริหารหน้าที่ในการ ใช้ประโยชน์ของข่าวสาร. ท่านอาจจะตรวจสอบ/ลบข้อมูลข่าวสาร ของผู้บริโภค หรือส่งจดหมายไปยังผู้บริโภค.
การปฏิบัติ : กลับเข้าไปยัง “Want ad”, แล้วคลิ๊กที่ “Person manager “ ในกล่องด้านบน.แล้วเข้าไปดูในกล่องที่แสดงในหน้าที่แสดงอยู่ด้านล่าง :

สามลักษณะของการบริหารข่าวสารของผู้บริโภค :
การลบข่าวสาร, การปฏิบัติ : ให้คลิ๊กที่ ① ในกล่องข้างบน
ตรวจสอบข่าวสาร, การปฏิบัติ : ให้คลิ๊กที่ ②
ส่งจดหมายถึงผู้บริโภค,การปฏิบัติ : ให้คลิ๊กที่ ③
4) ติดตั้งรายการชื่อ และข้อผิดพลาด :
การปฏิบัติ : กลับเข้าไปยัง “Want ad”, แล้วคลิ๊กที่ “Set item name and error information“ ในกล่องด้านบน. แล้วเข้าไปดูในกล่องที่แสดงในหน้าที่แสดงอยู่ด้านล่าง :

รายการชื่อ : รายการชื่อซึ่ง ผู้บริโภคได้บรรจุไว้ก่อนหน้านี้ . ตามกล่องที่แสดงอยู่ :

ทราบโดยที่ผู้บริโภคไม่ได้มีจดหมายมาขอ. บางครั้งการแจ้งจะเป็นจุดเริ่มแรก ; ท่านอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพความเป็นจริงในบริษัทของท่าน.

 


Template samples  |  Ad. cooperation  |  Contract  |  Recruitment  |  Contact us  |  Message  

NETWORKING TECHNOLOGY(THAILAND)CO., LTD.
160 ITF Codominium,11FL.Room No.160/131.Silom RD.,Silom Sub-District,Bangrak District,Bangkok Thailand 10500