หน้าแรก  >> เปิดวิชาในการทำเวบไซ้ด์  >> หน้าอิสระ

 

และรูปแบบของการบริหารโปรแกรม —— หน้าอิสระ

การบริหารจัดการ เวบไซด์-หน้าอิสระ

“หน้าอิสระ” , เหมือนดังชื่อ, เป็นหน้าอิสระจากที่มีอยู่,ผู้ใช้ทั้งสิ้น-คำนิยาม.

ขั้นตอนปฏิบัติการ:

๑) สร้าง “หน้าอิสระ” ๑ หน้า
  ทางผ่าน:บริหารรายการทางด้ายซ้ายของฉากหลัง“การบริหารจัดการเวบไซด์”→“เพิ่มรายการใหม่”
                  เลือกรูปแบบรายการ : “หน้าอิสระ”
๒) แก้ไข หน้าอิสระ
  ทางผ่าน:บริหารรายการทางด้ายซ้ายของฉากหลัง“การบริหารจัดการเวบไซด์”→“บริหารรายการ”
การวางหน้ากระดาษจัดแสดงอยู่ด้านล่าง:


การบริหารจัดการหน้าอิสระประกอบด้วย การแก้ไข เวบเพจหน้าเดี่ยว ซึ่งต่างจากรายการอื่นๆตามภาพที่แสดงด้านล่าง : คลิ๊กที่ “edit “(②) หลัง “independent page “(①)

“independent page “(①)

ท่านอาจะแก้ไขใน HTML ขึ้นอยู่กับตัวท่านว่าจะชอบแบบใด.Template samples  |  Ad. cooperation  |  Contract  |  Recruitment  |  Contact us  |  Message  

NETWORKING TECHNOLOGY(THAILAND)CO., LTD.
160 ITF Codominium,11FL.Room No.160/131.Silom RD.,Silom Sub-District,Bangrak District,Bangkok Thailand 10500