หน้าแรก  >> เปิดวิชาในการทำเวบไซ้ด์ >> หน้าเดี่ยว

 

และรูปแบบของการบริหารโปรแกรม —— หน้าเดี่ยว

การบริหารจัดการ เวบไซด์-ติดตั้งหน้าเดี่ยว

“หน้าเดี่ยว” คือ หนึ่งรายการต่อหนึ่งหน้าเวบ, ปกติใช้สำหรับแก้ไข “สำหรับเรา”, “ที่ติดต่อ” เป็นต้น. การบริหารจัดการ หน้าเดี่ยวเราใช้ “HTML” ซึ่งเป็นหน้าที่มีพลังมากที่สุด.

ขั้นตอนในการปฏิบัติ:

๑) สร้าง “หน้าเดี่ยว” หนี่งหน้า
  ทางผ่าน:บริหารรายการทางด้ายซ้ายของฉากหลัง“การบริหารจัดการเวบไซด์”→“เพิ่มหนึ่งรายการ”,
                  รูปแบบรายการคือ “Single page”
๒) แก้ไข หน้าเดี่ยว
 ทางผ่าน:บริหารรายการทางด้ายซ้ายของฉากหลัง“การบริหารจัดการเวบไซด์”→“บริหารรายการ”.
  การวางหน้ากระดาษจัดแสดงอยู่ด้านล่าง:


คลิ๊กที่ “edit “(②) หลัง“single page” (①). การบริหารจัดการ หน้าเดี่ยว คือ การแก้ไขเวบเพจที่รายการไม่ซ้ำกัน, ดูรูปประกอบด้านล่าง :

ท่านอาจจะแก้ไขใน HTML ตามที่ท่านต้องการได้.Template samples  |  Ad. cooperation  |  Contract  |  Recruitment  |  Contact us  |  Message  

NETWORKING TECHNOLOGY(THAILAND)CO., LTD.
160 ITF Codominium,11FL.Room No.160/131.Silom RD.,Silom Sub-District,Bangrak District,Bangkok Thailand 10500