หน้าแรก  >> เปิดวิชาในการทำเวบไซ้ด์ >> ติดตั้งรูปจำลองฉากหลัง

 

และรูปแบบของการบริหารโปรแกรม —— ติดตั้งรูปจำลองฉากหลัง

การบริหารจัดการ เวบไซด์-ติดตั้งรูปแบบจำลองฉากหลัง

ท่านอาจปรับปรุงสีของฉากหลังได้, โดยส่งข้อมูลภาพฉากหลัง, ส่งข้อมูลเป็นเสียงดนตรีโดยใช้“Set model background”.

ทางผ่าน:บริหารรายการทางด้ายซ้ายของฉากหลัง“การบริหารจัดการเวบไซด์”→“ติดตั้งรูปแบบจำลองฉากหลัง”
คลิ๊กที่ “Set model background”การวางหน้ากระดาษจัดแสดงอยู่ด้านล่าง:


สีของฉากหลัง: สีฉากหลังของเวบไซด์ (ของแต่ละหน้า)
รูปภาพในฉากหลัง: รูปภาพในฉากหลังของเวบไซด์(ของแต่ละหน้า) หากม่านไม่ต้องการ รูปภาพในฉากหลัง, ให้คลิ๊กที่ “Delete background image” (หมายเหตุ: ถ้าตั้งสีของฉากหลัง และภาพในเวลาเดียวกัน, ภาพฉากหลังจะปรากฏ, แต่สี จะซ่อนอยู่)
เสียงดนตรีบนฉากหลัง : เสียงดนตรีบนฉากหลังคือ เสียงดนตรีของ โฮมเพจ, แต่ไม่ปรากฏในแต่ละหน้า, (ถ้าท่านต้องการเสียงดนตรีบนฉากหลังในแต่ละหน้า, ท่านควรจะใส่รหัสเสียงดนตรีลิขสิทธิ์)


Template samples  |  Ad. cooperation  |  Contract  |  Recruitment  |  Contact us  |  Message  

NETWORKING TECHNOLOGY(THAILAND)CO., LTD.
160 ITF Codominium,11FL.Room No.160/131.Silom RD.,Silom Sub-District,Bangrak District,Bangkok Thailand 10500