หน้าแรก  >> เปิดวิชาในการทำเวบไซ้ด์ >> ติดตั้งรูปแบบจำลอง

 

และรูปแบบของการบริหารโปรแกรม —— ติดตั้งรูปแบบจำลอง

การบริหารจัดการ เวบไซด์-ติดตั้งรูปแบบจำลอง

ระบบนี้จัดหน้าที่เวบเพจให้ไว้ ๑๐๐ ชนิด, สีเวบไซด์สำหรับผู้ใช้อีก ๒๑๖ ชนิด.

ทางผ่าน:บริหารรายการทางด้ายซ้ายของฉากหลัง“การบริหารจัดการเวบไซด์”→“ติดตั้งรูปแบบจำลอง”
คลิ๊กที่ “Set model style”, การวางหน้ากระดาษจัดแสดงอยู่ด้านล่าง:


คลิ๊กที่ “Set model style”, เลือกรูปแบบจำลองของแต่ละส่วนที่จัดไว้ให้แล้ว, ซึ่งรวบรวมรูปจำลองเวบไซด์ (รวมทั้งตำแหน่งได้จัดไว้เพื่อ “พื้นที่สมาชิก”, “เชื่อมโบงสมาชิก”,“แถบเลือกภาษา”, “ข่าวสาร”,เป็นต้น)

เลือกรูปจำลองที่อยู่ด้านบน รูปแบบจำลอง, แล้วกลับไปที่หน้า front-class.
แล้วคลิ๊กที่ “select color”, หน้าต่างป๊อป ที่แสดงอยู่ด้านล่างนี้, และเลือก ตัวอย่างสี ที่นี่.

ตัวอย่างสีที่เลือกไว้ที่นี่ คือ สีที่นำไปใช้ในกรอบเวบไซด์, หมายถึง แถบเรื่องราวเป็นสี ของ“ข่าวสาร”,“การเชื่อมโยงพันธมิตร”, “พื้นที่สมาชิก”, แถบเลือกภาษา”, เป็นต้น.Template samples  |  Ad. cooperation  |  Contract  |  Recruitment  |  Contact us  |  Message  

NETWORKING TECHNOLOGY(THAILAND)CO., LTD.
160 ITF Codominium,11FL.Room No.160/131.Silom RD.,Silom Sub-District,Bangrak District,Bangkok Thailand 10500