หน้าแรก  >> เปิดวิชาในการทำเวบไซ้ด์ >> การบริหาร การเชื่อมโยง

 

และรูปแบบของการบริหารโปรแกรม —— การบริหาร การเชื่อมโยง

การบริหารจัดการ เวบไซด์-การบริหาร การเชื่อมโยง

การบริหารการเชื่อมโยง คือ การแลกเปลี่ยนการเชื่อมโยงเวบไซด์. “เชื่อมโยงพันธ์มิตร” คือคุณสมบัติของการเชื่อมโยง หรือ เชื่อมโยงโดยภาพและท่านอาจจะเลือกเชื่อมโยงพันธ์มิตร,ตั้งจำนวนพันธ์มิตร.

ทางผ่าน:บริหารรายการทางด้ายซ้ายของฉากหลัง“การบริหารจัดการเวบไซด์”→“การบริหารการเชื่อมโยง”
คลิ๊ก “Link manager”การวางหน้ากระดาษจัดแสดงอยู่ด้านล่าง:


การแสดงจำนวน: ท่านอาจจะตั้งจำนวน การเชื่อมโยงพันธมิตร แสดงไว้ในเวบไซด์ได้.
การจัดเรียง: การเรียงลำดับของพันธมิตรที่แสดงในเวบเพจ, รวมทั้งการเรียงขึ้น แลเรียงลง
(การจัดเรียงขึ้นอยู่กับลำดับของตัวเลขที่บรรจุอยู่ภายใน เมื่อตอนเพิ่มการเชื่อมโยงพันธมิตร)
ตั้ง หรือแสดง “การเชื่อมโยงพันธมิตร”
สีของตัวอักษร: ตั้งสีของตัวอักษรแสดงในการเช่ือใฃมโยง ค่าสีเริ่มต้นคือ สีดำTemplate samples  |  Ad. cooperation  |  Contract  |  Recruitment  |  Contact us  |  Message  

NETWORKING TECHNOLOGY(THAILAND)CO., LTD.
160 ITF Codominium,11FL.Room No.160/131.Silom RD.,Silom Sub-District,Bangrak District,Bangkok Thailand 10500