หน้าแรก  >> เปิดวิชาในการทำเวบไซ้ด์ >> การติดตั้ง ลิขสิทธิ์

 

และรูปแบบของการบริหารโปรแกรม —— การติดตั้ง ลิขสิทธิ์

การบริหารจัดการ เวบไซด์- การติดตั้งลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ อยู่ที่ปุ่มด้านล่างสุดของ เวบเพจ. ท่านอาจไม่ต้องใส่ลิขสิทธิ์ก็ได้, แต่ต้องใส่รหัสประกอบหรือรหัสที่เกี่ยวกับ สถานะบุคคลไว้ด้วย.

ทางผ่าน:บริหารรายการทางด้ายซ้ายของฉากหลัง“การบริหารจัดการเวบไซด์”→“การติดตั้งลิขสิทธิ์”
คลิ๊กที่ “Set copyright”, การวางหน้ากระดาษจัดแสดงอยู่ด้านล่าง:


คลิ๊กที่ “Edit content” แก้ไขลิขสิทธิ์, ท่านอาจจะติดตั้ง หรือแสดงลิขสิทธิ์ได้. การปฏิบัติการติดตั้ง ลิขสิทธิ์ คือ ติดตั้งข่าวสารอันเดียวกันบนหน้าปก, รายละเอียดเพิ่มเติมให้ไปดูในหน้า ๒๑.

 


Template samples  |  Ad. cooperation  |  Contract  |  Recruitment  |  Contact us  |  Message  

NETWORKING TECHNOLOGY(THAILAND)CO., LTD.
160 ITF Codominium,11FL.Room No.160/131.Silom RD.,Silom Sub-District,Bangrak District,Bangkok Thailand 10500