หน้าแรก >> เปิดวิชาในการทำเวบไซ้ด์  >> การติดตั้งรายการ

 

และรูปแบบของการบริหารโปรแกรม —— การติดตั้งรายการ

การบริหารจัดการ เวบไซด์- การติดตั้งรายการ

หมายถึงการจัดเรียงข้อมูล, การนับเป็นแถว, ความกว้าง และความสูงของรูปเล็กจำลองขอบเขต,เป็นต้น.

ทางผ่าน:บริหารรายการทางด้ายซ้ายของฉากหลัง“การบริหารจัดการเวบไซด์”→“การติดตั้งรายการ”
คลิ๊กที่ “Item settings “, การวางหน้ากระดาษจัดแสดงอยู่ด้านล่าง:


เราได้ให้ ความหมายเกี่ยวรายละเอียดต่างๆและหน้าที่ของแต่ละรายการไว้แล้วในตารางข้างบน:
การเรียง: คือลำดับที่แตกต่างกันในช่อง “arrange item“, the sequence หมายถึงการเรียงลำดับเพิ่ม รายการที่แสดงอยู่. the sort ปกติหมายถึง รูปแบบรายการ,เช่น “ข่าวสาร”, “รูปภาพต่างๆ”, “ข้อมูล “สมุดเยี่ยม”, “การลงประกาศ”,“การรับข้อมูลเข้า”,“การจับจ่ายซื้อของ”,“รูปแบตนเอง”ในเวลาเดียวกัน,ซึ่งเราจะเลือกการเรียงลำดับได้ที่นี่. รวมถึงการ เรียงขึ้น, เรียงลง และ การจัดเรียงของมันเอง. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเลขลำดับตามที่เราได้ใส่ตอนที่เราเพิ่มเติมเอาไว้.
การนับเป็นแถว: ซึ่งอยู่ใน“Images“ และ “Shopping“ สองรายการนี้, หมายเลขรูปภาพต่างๆที่แสดงอยู่ในแถว. ท่านอาจจะใส่ตามใจชอบ หรือตามความเหมาะสมก็ได้.
การนับเป็นหน้า: การติดตั้งประกอบด้วย “ข่าวสาร”, หน้า”, “สมุดเยี่ยม”, รายการสินค้า”, “ลงประกาศ“รับข้อมูลเข้า”, จับจ่ายซื้อของ”, “รูปแบบตนเอง” แสดงในแต่ละหน้า. ปรับแต่งตามความเหมาะสมและ มีศิลปะ เวบไซด์.
ความกว้าง และความสูง ของรูปเล็กจำลอง: หน้าที่คือ รูปเล็กจำลองที่ต้องการจะส่งข้อมูลออกเป็นภาพต่างๆ,” “สินค้า”, “การจับจ่ายซื้อของ”, ติดตั้งโครงสร้างเต็มรูปแบบและ มีศิลปะ เวบเพจ.
ขอบเขต : ติดตั้งอำนาจการเข้าถึงข้อมูล ของผู้มาเยือนทั้งหลาย.
ทุกๆทางเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว, คลิ๊ก “submit”, การติดตั้งรายการเป็นอันเสร็จสมบูรณ์.


Template samples  |  Ad. cooperation  |  Contract  |  Recruitment  |  Contact us  |  Message  

NETWORKING TECHNOLOGY(THAILAND)CO., LTD.
160 ITF Codominium,11FL.Room No.160/131.Silom RD.,Silom Sub-District,Bangrak District,Bangkok Thailand 10500