หน้าแรก  >> เปิดวิชาในการทำเวบไซ้ด์  >> การปรับปรุงรายการ

 

และรูปแบบของการบริหารโปรแกรม —— การปรับปรุงรายการ

การบริหารจัดการ เวบไซด์-การปรับปรุงรายการ

การปรับปรุงรายการ หมายถึงการปรับปรุงชื่อรายการ, แสดงการตั้ง หรือไม่ก็ได้, เป้าหมาย,เพิ่มการแนะนำ, เป็นต้น.
ในการดำเนินการออกแบบ เวบไซด์, ผู้ทำ์เวบไซด์ อาจจะเปลี่ยนแปลงของเดิม ติดตั้งตามสภาพตามความเป็นจริงได้.

ทางผ่าน:บริหารรายการทางด้ายซ้ายของฉากหลัง“การบริหารจัดการเวบไซด์”→“การปรับปรุงรายการ”
คลิ๊กที่ “Modify item“, การวางหน้ากระดาษจัดแสดงอยู่ด้านล่าง:


ทางเลือกทั้งหมดที่แสดงอยู่ด้านบน เป็นการติดตั้ง “Add new item“ เป็นของตัวจริง, อย่างเช่นรายการชื่อ,เป้าหมาย, การแสดง, การแนะแนว เป็นต้น สามารถเปลี่ยนได้ (หมายเหตุ: เราควรจะเน้นไปที่รูปแบบ ที่เราเลือก“add new item “ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้)


Template samples  |  Ad. cooperation  |  Contract  |  Recruitment  |  Contact us  |  Message  

NETWORKING TECHNOLOGY(THAILAND)CO., LTD.
160 ITF Codominium,11FL.Room No.160/131.Silom RD.,Silom Sub-District,Bangrak District,Bangkok Thailand 10500