หน้าแรก  >> เปิดวิชาในการทำเวบไซ้ด์  >> การบริหารรายการ

 

และรูปแบบของการบริหารโปรแกรม —— การบริหารรายการ

การบริหารจัดการ เวบไซด์-การบริหารรายการ

การบริหารรายการ หมายถึง การเพิ่ม และการปรับปรุงชื่อรายการ, การแสดงหรือไม่แสดง,เป้าหมาย,ระดับ,การลบออกของรายการ เป็นต้น.

ทางผ่าน:บริหารรายการทางด้ายซ้ายของฉากหลัง “การบริหารจัดการ เวบไซด์”→“การบริหารรายการ”
คลิ๊กที่ “Item manager”,การวางหน้ากระดาษจัดแสดงอยู่ด้านล่าง:


เราได้ให้ ความหมายเกี่ยวรายละเอียดต่างและหน้าที่ของแต่ละรายการไว้แล้วในตารางข้างบน:

① Item name: the title of each item (you may modify directly here).
② Item level: the level shown in dynamic menu(level “0”,shown in menu bar directly,level    “1”,shown in the branch of menu bar, level “2”,shown in the branch of level 1.
③ การเพิ่มรายการใหม่: การเพิ่มรายการใหม่ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกันที่ใช้อยู่นี้ หลังจากอันที่ใช้อยู่ในขณะนี้.
④ การเพิ่มรายการรองลงมา: เป็นการเพิ่มรายการในปัจจุบัน(ระดับรายการรองที่ใหญ่กว่าของตัว พ่อ).
⑤ การเพิ่มตัวแยกส่วน: เพิ่มตัวแยกส่วน หลังจาก รายการปัจจุบัน.
⑥ Edit /Manage: In the seventh item, click “edit” or “manage”, you may edit or manage this item.
⑦ Delete item: Select in the check box of the last item, click “submit” delete this item.

 


Template samples  |  Ad. cooperation  |  Contract  |  Recruitment  |  Contact us  |  Message  

NETWORKING TECHNOLOGY(THAILAND)CO., LTD.
160 ITF Codominium,11FL.Room No.160/131.Silom RD.,Silom Sub-District,Bangrak District,Bangkok Thailand 10500