หน้าแรก  >> เปิดวิชาในการทำเวบไซ้ด์  >> การตั้งปรากฎการ จาวาสคลิป

 

และรูปแบบของการบริหารโปรแกรม —— การตั้งปรากฎการ จาวาสคลิป

 

ออกแบบหน้าปกเวบไซด์ – การตั้งปรากฎการ จาวาสคลิป

การตั้งปรากฎการ จาวาสคลิป : หมายถึงการตั้งปรากฏการเฉพาะบนหน้าปก,เช่น ภาพเต้นเคลื่อนไหว,ตามด้วยเมาส์ เป็นต้น.

ทางผ่าน: บริหารรายการทางด้ายซ้ายของฉากหลัง “ออกแบบหน้าปกเวบไซด์”→“การตั้งปรากฎการ
                  จาวาสคลิป”
คลิ๊กที่ “Set Javascript effect”, การวางหน้ากระดาษจัดแสดงอยู่ด้านล่าง:

คลิ๊กที่“Edit content”, แล้วเข้าไปที่หน้าต่างที่แสดงอยู่ด้านล่าง :


ปรากฏการเฉพาะบนหน้าเวบซึ่งเราสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา บางปรากฏการให้ใช้อยู่บ่อยๆ, เช่น ภาพแขวนลอย, การเปลี่ยนสีฉากหลัง, ภาพตามการเคลื่อนของเมาส์ เป็นต้น. ท่านอาจจะก๊อปปี้รหัส ของปรากฏการ แล้วไปแก้ไขในพื้นที่โดยตรงเลยก็ได้, คลิ๊กที่“submit” หลังจากนั้นการก็ตั้ง ปรากฎการจาวาสคลิป ก็เ็ป็นผลสัมฤทธิ์.Template samples  |  Ad. cooperation  |  Contract  |  Recruitment  |  Contact us  |  Message  

NETWORKING TECHNOLOGY(THAILAND)CO., LTD.
160 ITF Codominium,11FL.Room No.160/131.Silom RD.,Silom Sub-District,Bangrak District,Bangkok Thailand 10500