หน้าแรก  >> เปิดวิชาในการทำเวบไซ้ด์  >> การตั้งแถบภาษา

 

และรูปแบบของการบริหารโปรแกรม —— การตั้งแถบภาษา

 

ออกแบบหน้าปกเวบไซด์ - การตั้งแถบภาษา

Language bar is the selection button of multiple languages in cover page.


ทางผ่าน :.บริหารรายการทางด้ายซ้ายของฉากหลัง“ออกแบบหน้าปกเวบไซด์”→“การตั้งแถบภาษา”
คลิ๊กที่ “การตั้งแถบภาษา” , แสดงรูปแบบอยู่ข้างล่าง.

แถบสีที่ครอบคลุมรหัส หมายถึงการปรับตั้งแถบสีให้ ครอบคลุม. ตัวอย่าง เช่น การตั้งแถบสีครอบคลุมภาษาอังกฤษ. ฉะนั้นภาษาในเวบไซด์ก็จะเป็นภาษาอังกฤษด้วย.
คลิ๊กที่ “เลือกรูปแบบ แถบภาษา”, จะแสดง กล่องหน้าต่างประทุ(ป๊อป) ด้านล่าง,ให้เลือกภาษาที่ต้องการไปใช้. ท่านอาจจะตั้ง หรือแสดงแถบภาษาด้วยก็ได้.

 

เลือกแถบภาษาที่ต้องการในกล่อง, แล้วกลับตรงไปที่หน้าต่างข้างต้น, ให้คลิ๊ก “submit”,การติดตั้งแถบภาษาก็จะเป็นผลสัมฤทธิ์.

 


Template samples  |  Ad. cooperation  |  Contract  |  Recruitment  |  Contact us  |  Message  

NETWORKING TECHNOLOGY(THAILAND)CO., LTD.
160 ITF Codominium,11FL.Room No.160/131.Silom RD.,Silom Sub-District,Bangrak District,Bangkok Thailand 10500