หน้าแรก  >> เปิดวิชาในการทำเวบไซ้ด์  >> การตั้งลิขสิทธิ์

 

และรูปแบบของการบริหารโปรแกรม —— การตั้งลิขสิทธิ์

 

ออกแบบหน้าปกเวบไซด์-การตั้งลิขสิทธิ์

คุณไม่ต้องใส่ลิขสิทธิ์ที่จุดนี้, แต่ต้องใส่ส่วนประกอบ หรือใส่ระหัสที่เป็นของตัวเิองเสมอ.

ทางผ่าน :บริหารรายการทางด้ายซ้ายของฉากหลัง “ออกแบบหน้าปกเวบไซด์”→“การตั้งลิขสิทธิ์”
คลิ๊กที่ “การตั้งลิขสิทธิ์”.

 

You may set whether display copyright. Click “edit content”. In the back, we enter into the following image shows.

 

You may not only fill in copyright, but also input any content (image/other files)or insert code according to personal habit

 


Template samples  |  Ad. cooperation  |  Contract  |  Recruitment  |  Contact us  |  Message  

NETWORKING TECHNOLOGY(THAILAND)CO., LTD.
160 ITF Codominium,11FL.Room No.160/131.Silom RD.,Silom Sub-District,Bangrak District,Bangkok Thailand 10500