หน้าแรก  >> เปิดวิชาในการทำเวบไซ้ด์  >> ตั้งรูปแบบการนับ

 

และรูปแบบของการบริหารโปรแกรม —— ตั้งรูปแบบการนับ

 

ออกแบบหน้าปกเวบไซด์-ตั้งรูปแบบการนับ

การนับ, คือหน้าที่ของการนับ ซึ่งทำให้คุณทราบถึงอัตราในการ คลิ๊ก website ของคุณ.

ทางผ่าน :.บริหารรายการทางด้ายซ้ายของ ฉากหลัง “ออกแบบหน้าปกเวบไซด์”→“ตั้งรูปแบบการนับ”
คลิ๊กที่ “ตั้งรูปแบบการนับ”, ตามตารางที่แสดงอยู่ข้างล่าง.

 

ระยะของตัวเลข : หมายถีง ตัวเลขในการนับที่แสดงอยู่บนหน้าปก, ซึี่งมีอยู่ ๘ หลัก.
ให้เพิ่ม “๐” ลงไปก่อน : หมายถึง เมื่ออัตราการคลิ๊กน้อยกว่า ๘ ตัวเลข. การนับจำนวนที่แสดงเป็น
“๐” แทนที่ไปแล้ว. ปกติเราจะเลือกคำตอบว่า “Yes”.
Iถ้าคุณไม่ต้องการนับ, ให้เลือก “hide” ตามหน้าข้างบน, การนับจะไม่แสดงใน website.
คลิ๊กที่“ตั้งรูปแบบการนับ”,เลือกรูปแบบการนับตามแบบที่ท่านชอบ,รูปแบบหน้าต่างป๊อป(ปะทุ)แสดงอยู่ข้างล่าง

 

 

หลังจากการเลือก มันจะกลับมาแสดงดังตารางข้างบน, เลือกปุ่ม “submit”, ตั้ง “count style”เป็นผลสำเร็จ.

 


Template samples  |  Ad. cooperation  |  Contract  |  Recruitment  |  Contact us  |  Message  

NETWORKING TECHNOLOGY(THAILAND)CO., LTD.
160 ITF Codominium,11FL.Room No.160/131.Silom RD.,Silom Sub-District,Bangrak District,Bangkok Thailand 10500