หน้าแรก  >> เปิดวิชาในการทำเวบไซ้ด์  >> ตั้งรูปแบบฉากหลัง

 

และรูปแบบของการบริหารโปรแกรม —— ตั้งรูปแบบฉากหลัง

 

ออกแบบหน้าปกเวบไซด์- ตั้งรูปแบบฉากหลัง

ทางผ่าน : บริหารรายการทางด้ายซ้ายของ ฉากหลัง “ออกแบบหน้าปกเวบไซด”์→“ตั้งรูปแบบฉากหลัง”

คลิ๊กที่ “ตั้งรูปแบบฉากหลัง”, ตามตารางที่แสดงอยู่ข้างล่าง.

 

  1. Set background color: Click “select color”, pop palette, select the background color of cover page
  2. Set background image: Click “select image”, scan background image of cover page, or put into the URL of image. (note: if select background image,the background color cant display)
  3. Set background music: Click “select music” select the background music of cover page,or put into the URL of music
๓ หน้าที่ข้างบน, ทำหน้าปกให้ดูเด่นชัด.

 


Template samples  |  Ad. cooperation  |  Contract  |  Recruitment  |  Contact us  |  Message  

NETWORKING TECHNOLOGY(THAILAND)CO., LTD.
160 ITF Codominium,11FL.Room No.160/131.Silom RD.,Silom Sub-District,Bangrak District,Bangkok Thailand 10500