หน้าแรก  >> เปิดวิชาในการทำเวบไซ้ด์  >> การติดตั้งรูปแบบหน้าปก

 

และรูปแบบของการบริหารโปรแกรม —— การติดตั้งรูปแบบหน้าปก

 

การออกแบบหน้าปก พื้นที่เวบ-การติดตั้งรูปแบบหน้าปก

ทางผ่าน : บริหารจัดการ รายการทางด้านหลังซ้าย “การออกแบบหน้าปก พื้นที่เวบ”→ “การติดตั้ง
                   รูปแบบหน้าปก”
คลิ๊กที่ “Set cover style”, จะเห็นตารางดังที่แสดงอยู่ข้างล่างนี้

 

 

เริ่มแรกหน้าปกได้ถูกปิดม ฉะนั้นเราต้อง คลิ๊ก เพื่อเปิดหน้าปก, สมมุุติวา่เปิกหน้าปกสำเร็จ.

 

หลักจากเปิดหน้าปกสำเร็จแล้ว, ให้คลิ๊กที่ “set cover style”, ดั่งแสดงอยู่ด้านล่าง:

 

ในตารางที่แสดงอยู่. “Title of window” เป็นชื่อของแถบชื่อเรื่อง เมื่อต้องการจะเรียกดูหน้าปก.
หลังจากใส่คำลงไปในช่อง, ให้คลิ๊กที่ ปุ่ม “select cover style” โดยใช้ข้อความที่จัดไว้ให้.
ดั่งแสดงอยู่ด้านล่าง.

หลังจากเลือก และคลิ๊กที่ รูปเล็ก, ตามแสดงไว้ด้านล่างนี้.

คลิ๊กที่ปุ่ม “submit”, ปรับตั้ง “Cover style” เป็นผลสำเร็จ.


Template samples  |  Ad. cooperation  |  Contract  |  Recruitment  |  Contact us  |  Message  

NETWORKING TECHNOLOGY(THAILAND)CO., LTD.
160 ITF Codominium,11FL.Room No.160/131.Silom RD.,Silom Sub-District,Bangrak District,Bangkok Thailand 10500