Set as your home page  |  Bookmark                                                                                     Welcome to fristweb!   Join Now  |  Sign In  |  Build Site  |  Mail  |  Training

ไทย 简体中文 繁體中文 English 日本語 한국어 Tiếng Việt Deutsch Français Italiano Español Русско Portuguese
ที่บ้าน บริษัท ผลิตภัณฑ์ ข่าวสาร งาน และ อาชีพ คนหางาน คนขายของ ซื้อของ ตัวแทน ดำเนินการ การประสานงาน การฝึก
  กลับไปหน้าแรก > สมุดแจ้งรายการสินค้า > สิ่งทอและเครื่องหนัง
ค้นหา
แยกประเภท/ลำดับชั้น:            ชื่อ ผลิตภัณฑ์:     
เครื่องนอน เคมีใช้เกี่ยวกับผ้า ผ้าฝ้าย ผ้าฝ่ายเนื้อหยาบและผ้ายีนส์
เครื่องเย็บปัก ถักร้อย และงานสิ่งทอฝีมือ ขนสัตว์ปีก และปุยฝ้ายดิบ วัตถุดิบเกี่ยวกับขนสัตว์ ผ้า สีเทา
ผลิตภัณฑ์ ผ้าที่ใช้ในบ้าน ผ้าอุตสาหกรรม ผ้างานถักร้อย ผลิตภัณฑ์ เกี่ยงกัยหนังสัตว์
ผ้าเลนิน/ป่านรามี่/ปอเฮ้มพ วัสดุที่ไม่ใช่ ผ้าถักร้อย ไหม ส่วนประกอบส่ิ่งทอ
เครื่องจักรกล สิ่งทอ และชิ้นส่วน อาหลั่ย วัสดุ สิ่งทอ ด้าย ผ้าขนแกะ
ด้ายดิบ อื่นๆ
บริษัทที่ดีที่สุด
ภาพจำลองเล็ก ๆ ชื่อ ผลิตภัณฑ์/ชื่อบริษัท เครื่องหมายดอกจัน / ดวงดาว  
Anti-static electronic ผ้าสหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
สถานทีดั่งเดิม: บริษัท ไทยเส่ง (ประเทศไทย) จำกัด
THAI SHENG(THAILAND)CO.,LTD.
[เครือข่าย โยงใยในโลกกว้าง]
เวลาปรับปรุงให้เป็นปัจจบัน: 2008-04-30
PP Liner ผ้าใช้สำหรับรองพื้นชั้นใน
สถานทีดั่งเดิม: บริษัท ไทยเส่ง (ประเทศไทย) จำกัด
THAI SHENG(THAILAND)CO.,LTD.
[เครือข่าย โยงใยในโลกกว้าง]
เวลาปรับปรุงให้เป็นปัจจบัน: 2008-04-30
Filer fabrics ผ้าที่ใช้สำหรับสถานที่ที่มีความร้อน
สถานทีดั่งเดิม: 344/16 หมู่ 4 ถนนเศรษฐกิจ ตำบล ท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
THAI SHENG(THAILAND)CO.,LTD.
[เครือข่าย โยงใยในโลกกว้าง]
เวลาปรับปรุงให้เป็นปัจจบัน: 2008-04-30
แสดง 1 - 3 / 3, จำนวนทั้งสิ้น 1 หน้า/หลายๆหน้า

 

Copyright © 2000 - 2009 บริษัท เนทเวอร์คกิ้ง เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด All Rights Reserved.