Set as your home page  |  Bookmark                                                                                     Welcome to fristweb!   Join Now  |  Sign In  |  Build Site  |  Mail  |  Training

ไทย 简体中文 繁體中文 English 日本語 한국어 Tiếng Việt Deutsch Français Italiano Español Русско Portuguese
ที่บ้าน บริษัท ผลิตภัณฑ์ ข่าวสาร งาน และ อาชีพ คนหางาน คนขายของ ซื้อของ ตัวแทน ดำเนินการ การประสานงาน การฝึก
  กลับไปหน้าแรก > สมุดแจ้งรายการสินค้า > อุปกรณ์ก่อสร้าง
ค้นหา
แยกประเภท/ลำดับชั้น:            ชื่อ ผลิตภัณฑ์:     
สารเกาะยืด(กาว) เครื่องใช้ใน ห้องอาบน้ำ และห้องส้วม อิฐ และช่างปูนพื้น ไม้ซุก และไม้แผ่น
ระยะเวลาสัญญาโครงการ วัสดุใช้ทำผนัง กระดาษปิดข้างฝา วัสดุกันน้ำ
เครื่องจักรกล การพิมพ์ แผ่น พิมพ์ พิมพ์ใบส่งของ อื่นๆ
ส่วนประกอบเกียวกับเรื่องเสียง การเดินสาย, สายเคเบิล, มัดสายเคเบิล แบตเอรี่ และเครื่องประจุไฟ คาพาซิสเตอร์
เครื่องประจุไฟ PCB & PCBA วงจรตัดไฟ ตัวเชื่อมละระบบ
สนามการค้าขาย แลกเปลี่ยน ผลิตภัณฑ์ อี แอล อีเลคโทรนิค และ เครื่องมือ ไม้ซุก และไม้แผ่น
ระยะเวลาสัญญาโครงการ วัสดุใช้ทำผนัง กระดาษปิดข้างฝา วัสดุกันน้ำ
บริษัทที่ดีที่สุด
ภาพจำลองเล็ก ๆ ชื่อ ผลิตภัณฑ์/ชื่อบริษัท เครื่องหมายดอกจัน / ดวงดาว  
น้ำหมึกเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท
สถานทีดั่งเดิม: เมืองจีน
Yongping Digital Technology Co.,Ltd
[เครือข่าย โยงใยในโลกกว้าง]
เวลาปรับปรุงให้เป็นปัจจบัน: 2009-08-20
หน้าต่างขนาดเล็ก
สถานทีดั่งเดิม: บริษัท เตอก จือ (ประเทศไทย) จำกัด
ฎ๕ฐ๊ผwธmฆณญญคฝฅq
[เครือข่าย โยงใยในโลกกว้าง]
เวลาปรับปรุงให้เป็นปัจจบัน: 2007-06-26
หน้าต่างขนาดเล็ก
สถานทีดั่งเดิม: บริษัท เตอก จือ (ประเทศไทย) จำกัด
ฎ๕ฐ๊ผwธmฆณญญคฝฅq
[เครือข่าย โยงใยในโลกกว้าง]
เวลาปรับปรุงให้เป็นปัจจบัน: 2007-06-26
หน้าต่าง
สถานทีดั่งเดิม: บริษัท เตอก จือ (ประเทศไทย) จำกัด
ฎ๕ฐ๊ผwธmฆณญญคฝฅq
[เครือข่าย โยงใยในโลกกว้าง]
เวลาปรับปรุงให้เป็นปัจจบัน: 2007-06-26
ประตู
สถานทีดั่งเดิม: บริษัท เตอก จือ (ประเทศไทย) จำกัด
ฎ๕ฐ๊ผwธmฆณญญคฝฅq
[เครือข่าย โยงใยในโลกกว้าง]
เวลาปรับปรุงให้เป็นปัจจบัน: 2007-06-26
หน้าต่าง UPVC
สถานทีดั่งเดิม: บริษัท เตอก จือ (ประเทศไทย) จำกัด
ฎ๕ฐ๊ผwธmฆณญญคฝฅq
[เครือข่าย โยงใยในโลกกว้าง]
เวลาปรับปรุงให้เป็นปัจจบัน: 2007-06-26
HY-A301 1350x1850mm
สถานทีดั่งเดิม: บริษัท เตอก จือ (ประเทศไทย) จำกัด
ฎ๕ฐ๊ผwธmฆณญญคฝฅq
[เครือข่าย โยงใยในโลกกว้าง]
เวลาปรับปรุงให้เป็นปัจจบัน: 2007-06-26
HY-A108 950x950x1950mm
สถานทีดั่งเดิม: บริษัท เตอก จือ (ประเทศไทย) จำกัด
ฎ๕ฐ๊ผwธmฆณญญคฝฅq
[เครือข่าย โยงใยในโลกกว้าง]
เวลาปรับปรุงให้เป็นปัจจบัน: 2007-06-26
HY-A108 950x950x1950mm
สถานทีดั่งเดิม: บริษัท เตอก จือ (ประเทศไทย) จำกัด
ฎ๕ฐ๊ผwธmฆณญญคฝฅq
[เครือข่าย โยงใยในโลกกว้าง]
เวลาปรับปรุงให้เป็นปัจจบัน: 2007-06-26
HY-A105 1200x850x2000mm
สถานทีดั่งเดิม: บริษัท เตอก จือ (ประเทศไทย) จำกัด
ฎ๕ฐ๊ผwธmฆณญญคฝฅq
[เครือข่าย โยงใยในโลกกว้าง]
เวลาปรับปรุงให้เป็นปัจจบัน: 2007-06-26
HY-A101 950x950x2100mm
สถานทีดั่งเดิม: บริษัท เตอก จือ (ประเทศไทย) จำกัด
ฎ๕ฐ๊ผwธmฆณญญคฝฅq
[เครือข่าย โยงใยในโลกกว้าง]
เวลาปรับปรุงให้เป็นปัจจบัน: 2007-06-26
บริษัท เตอก จือ (ประเทศไทย) จำกัด
สถานทีดั่งเดิม: บริษัท เตอก จือ (ประเทศไทย) จำกัด
ฎ๕ฐ๊ผwธmฆณญญคฝฅq
[เครือข่าย โยงใยในโลกกว้าง]
เวลาปรับปรุงให้เป็นปัจจบัน: 2007-06-26
แสดง 1 - 16 / 16, จำนวนทั้งสิ้น 1 หน้า/หลายๆหน้า

 

Copyright © 2000 - 2009 บริษัท เนทเวอร์คกิ้ง เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด All Rights Reserved.