Set as your home page  |  Bookmark                                                                                     Welcome to fristweb!   Join Now  |  Sign In  |  Build Site  |  Mail  |  Training

ไทย 简体中文 繁體中文 English 日本語 한국어 Tiếng Việt Deutsch Français Italiano Español Русско Portuguese
ที่บ้าน บริษัท ผลิตภัณฑ์ ข่าวสาร งาน และ อาชีพ คนหางาน คนขายของ ซื้อของ ตัวแทน ดำเนินการ การประสานงาน การฝึก
มวยไท้จี๋แบบอานาปานสติ
 
ชื่อบริษัท:   มวยไท้จี๋แบบอานาปานสติ
แยกประเภท/ลำดับชั้น:   กีฬาและสื่อบันเทิง ท่องเทียว
ที่อยู่ เวบ:   http://www.fristweb.com/user/anban/
อีเมลล์:   mail@domain.com
ปีที่ก่อตั้ง:   มวยไท้จี๋แบบอานาปานสติ
คีย์ ผลิตภัณฑ์/การบริการ:   มวยไท้จี๋แบบอานาปานสติ
สภาวะ ทางกฎหมาย:   การว่าจ้างแรงงาน
แบบธุระกิจ:   หัตถกรรม ประดิษฐกรรม
บุคคลผู้ติดต่อ:   มวยไท้จี๋แบบอานาปานสติ
อำเภอ / จังหวัด:   กรุงเทพฯ
ที่อยู่:   มวยไท้จี๋แบบอานาปานสติ
รหัส ไปรษณีย์:   081-6196086
หมายเลขโทรศัพท์:   081-6196086
หมายเลข แฟกซ:   081-6196086
ที่ประกอบธุระกิจ:   มวยไท้จี๋แบบอานาปานสติ
ตลาดหลัก:   มวยไท้จี๋แบบอานาปานสติ
การแนะนำให้รู้จัก บริษัท:   มวยไท้จี๋แบบอานาปานสติ วิชามวยไทยไท่จี๋อานาปานสติ เป็นกระมวนท่ามวยไท่จี๋อันปันที่เรียบเรียงโดยนายเติ้งเหวินผิง ซึ่งเป็นคนไทยเชื่อสายจีน ผู้ที่ฝึกเรียนมวยไท่จี๋อานาปานสติ สามารถเสริมสร้างให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตบริสุทธิ์รวมทั้งสามารถป้องกันตัวได้ ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจที่พบบ่อยของบรรดาผู้ที่อยู่ในวัยกลางคนและผู้สูงอายุ เพื่อให้เขาเหล่านั้นมีความสุขที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน ถึงแม้มีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบมากมายก็ตาม แต่หลังจากได้รับการฝึกแล้ว เมื่อร่างกายแข็งแรง ก็สามารถส่งผลให้สภาพจิตดีขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของท่านให้ดีขึ้น

 

 

 

Copyright © 2000 - 2009 บริษัท เนทเวอร์คกิ้ง เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด All Rights Reserved.