Set as your home page  |  Bookmark                                                                                     Welcome to fristweb!   Join Now  |  Sign In  |  Build Site  |  Mail  |  Training

ไทย 简体中文 繁體中文 English 日本語 한국어 Tiếng Việt Deutsch Français Italiano Español Русско Portuguese
ที่บ้าน บริษัท ผลิตภัณฑ์ ข่าวสาร งาน และ อาชีพ คนหางาน คนขายของ ซื้อของ ตัวแทน ดำเนินการ การประสานงาน การฝึก
DETAC COMPANY LIMITED
 
ชื่อบริษัท:   DETAC COMPANY LIMITED
แยกประเภท/ลำดับชั้น:   เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งภายในบ้าน
ที่อยู่ เวบ:   http://www.fristweb.com/user/detac/
อีเมลล์:   mail@domain.com
ปีที่ก่อตั้ง:   2000
คีย์ ผลิตภัณฑ์/การบริการ:   ผลิตภัณฑ์วัสดุคอนกรีต คุณภาพสูงกว่ามาตรฐาน TIS
สภาวะ ทางกฎหมาย:   การว่าจ้างแรงงาน
แบบธุระกิจ:   หัตถกรรม ประดิษฐกรรม
บุคคลผู้ติดต่อ:   ou
อำเภอ / จังหวัด:   กรุงเทพฯ
ที่อยู่:   47 ถนนคู้บอน แขวงคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
รหัส ไปรษณีย์:   10230
หมายเลขโทรศัพท์:   02-5129704-5
หมายเลข แฟกซ:   02-5109711
ที่ประกอบธุระกิจ:   bangkok thaoland
ตลาดหลัก:   bangkok thaoland
การแนะนำให้รู้จัก บริษัท:   CONCRETE MATERIAL PRODUCTS กรีนบล็อก ปูพื้น ปลูกหญ้า ใช้เป็นสนามและลานจอดรถ ชาโดว์บล็อก ก่อผนัง เป็นบล็อกประดับ ใช้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ดีแทดคอนกรีตบล็อก บล็อกก่อผนังอาคาร มีความมั่นคงแข็งแรง เสริมคุณค่าต่ออาคาร กรีนบล็อกแบบล่าสุด กรีนบล็อก ได้วางจำหน่ายในท้องตลาดมาบ้างแล้ว แต่ยังไม่เหมาะสมกับการปลูกหญ้ามากนัก บริษัทฯ จึงได้พัฒนากรีนบล็อกขึ้นมาใหม่ ให้สามารถปลูกหญ้าได้ดียิ่งขึ้น ทำให้ผลการใช้งานสมบูรณ์ เสมือนสนามหญ้านอกอาคารทั่วไป ปัจจุบัน สภาวะโลกร้อนได้ทวีความรุนแรงขึ้น กรีนบล็อกได้เข้ามามีส่วนช่วยลดสภาวะโลกร้องลง เป็นการสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดี มีสนามที่เขียวขจี มีต้นไม้เขียวชอุ่ม ขณะเดียวกันก็ใช้เป็นลานจอดรถได้อย่างดี ช่วยลดมลพิษ สร้างบรรยากาศที่สดชื่น ต่างจากลานคอนกรีตที่มีแต่ความร้อน วิธีการปูพื้นปลูกหญ้า ปรับพื้นดินที่จะทำการปูกรีนบล็อก เอาทรายหยาบลงบนหญ้าดินเกลี่ยให้เรียบก่อนจึงวางกรีนบล็อก กรองดินใส่ลงในรูบล็อกใส่ลงไป กดให้แน่น ทำความสะอาดผิวกรีนบล็อกเสร็จแล้วจึงราดน้ำลงบนหญ้าที่ปลูกไว้ให้ทั่ว

 

 

 

Copyright © 2000 - 2009 บริษัท เนทเวอร์คกิ้ง เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด All Rights Reserved.