Set as your home page  |  Bookmark                                                                                     Welcome to fristweb!   Join Now  |  Sign In  |  Build Site  |  Mail  |  Training

ไทย 简体中文 繁體中文 English 日本語 한국어 Tiếng Việt Deutsch Français Italiano Español Русско Portuguese
ที่บ้าน บริษัท ผลิตภัณฑ์ ข่าวสาร งาน และ อาชีพ คนหางาน คนขายของ ซื้อของ ตัวแทน ดำเนินการ การประสานงาน การฝึก
  กลับไปหน้าแรก > ร่วมมือ/ประสานงาน > สิ่งทอและเครื่องหนัง
ค้นหา
แบบสินค้าชั้นนำ: เรื่อง:
เครื่องนอน ผ้ามัดใหญ่ๆ Chemical Fabrics ผ้าฝ้าย
ผ้าฝ่ายเนื้อหยาบและผ้ายีนส์ เครื่องเย็บปัก ถักร้อย และงานสิ่งทอฝีมือ ขนสัตว์ปีก และปุยฝ้ายดิบ วัตถุดิบเกี่ยวกับขนสัตว์
ผ้า สีเทา ผลิตภัณฑ์ ผ้าที่ใช้ในบ้าน ผ้าอุตสาหกรรม ผ้างานถักร้อย
ผลิตภัณฑ์ เกี่ยงกัยหนังสัตว์ วัตถุดิบหนังสัตว์ ผ้าเลนิน/ป่านรามี่/ปอเฮ้มพ วัสดุที่ไม่ใช่ ผ้าถักร้อย
ไหม ส่วนประกอบส่ิ่งทอ เครื่องจักรกล สิ่งทอ และชิ้นส่วน อาหลั่ย วัสดุ สิ่งทอ
กรรมวิธีในการผลิต สิ่งทอ สถานที่จัดเก็บ สิ่งทอ ด้าย สิ่งทอ ที่เป็นของเสีย
ผ้าขนแกะ ด้ายดิบ อื่นๆ

บริษัทที่ดีที่สุด
ภาพตัวแทนเล็กๆ เรื่อง/ชื่อบริษัท เครื่องหมายดอกจัน / ดวงดาว
แสดง 0 - 0 / 0, จำนวนทั้งสิ้น 0 หน้า/หลายๆหน้า

 

Copyright © 2000 - 2009 บริษัท เนทเวอร์คกิ้ง เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด All Rights Reserved.