หน้าแรก  >> เปิดวิชาในการทำเวบไซ้ด์ >> การบริหารแฟ้มข้อมูล

 

และรูปแบบของการบริหารโปรแกรม —— การบริหารแฟ้มข้อมูล

 

การบริหารหน้าที่ส่วนร่วม - การบริหารแฟ้มข้อมูล

 

ทางผ่าน : บริหารรายการข้างหลังทางด้านซ้าย “การบริหารหน้าที่ส่วนร่วม”→ “การบริหาร แฟ้มข้อมูล”
คลิ๊ก “Files manager”, ในช่องแก้ไขในตารางข้างล่างนี้.

 

 

คลิ๊ก “others”, ท่านอาจจะ ส่งออกแฟ้มข้อมูลได้ถึง ๘๐ แฟ้ม ที่มีนามสกุล : au, avi, ฯลฯ au, avi, bmp, bz2, cab, cda, cgm, chm, css, cur, dcx, dib, doc, dtd, gif, gzip, htm, html, ico, iso, jar, jfif, jif, jpe, jpeg, jpg, js, la1, lqt, lzh, m1v, m2v, m3u, m4e, mid, midi, mnd, mp1, mp2, mp3, mp4, mpa, mpe, mpeg, mpg, mpga, mps, mpv, pcd, pcx, pdf, png, psd, ra, rar, rle, rm, rmi, rtf, ssm, swf, tar, tif, ttc, ttf, txt, uue, vpg, wav, wma, wmf, wrl, xml, xsl and zip.
คลิ๊ก “upload files”, อาจจะส่งออกไป ครั้งเดียวพร้อมกันจำนวน ๕ แฟ้มเลย ก็ได้

 

 


Template samples  |  Ad. cooperation  |  Contract  |  Recruitment  |  Contact us  |  Message  

NETWORKING TECHNOLOGY(THAILAND)CO., LTD.
160 ITF Codominium,11FL.Room No.160/131.Silom RD.,Silom Sub-District,Bangrak District,Bangkok Thailand 10500