หน้าแรก  >> เปิดวิชาในการทำเวบไซ้ด์ >> การซื้อของ

 

และรูปแบบของการบริหารโปรแกรม —— การซื้อของ

การบริหารจัดการ เวบไซด์ - การซื้อของ

รายการ “ซื้อของ” รวมทั้งการลงทะเบียนสมาชิก, “แต้มสะสม”, “ รายการผลิตภัณฑ์”,“การบริหารผลิตภัณฑ์”, “การชำระเงิน”, “การส่งของ”, “การบริหารใบสั่งของ”, “การสร้างรหัส”เป็นต้น.

1) การสร้างรายการ “ซื้อของ”
  ทางผ่าน : การบริหารรายการทางด้ายซ้ายของฉากหลัง“การบริหารจัดการเวบไซด์”→“การเพิ่มรายการใหม่”,
ให้เลือกรูปแบบรายการ : “Shopping”
2) การแก้ไข “Shopping”
 ทางผ่าน:การบริหารรายการทางด้ายซ้ายของฉากหลัง“การบริหารจัดการเวบไซด์”→“การบริหารรายการ”คลิ๊กที่
“Manage”หลัง “Shopping” หน้าที่แสดงอยู่ด้านล่าง :

1) Data manager : เรามาทำความรู้จักกับ“data manager “ ในรายการ “shopping” ที่ เกี่ยวข้องในภาพด้านบน :
คลิ๊กที่ ① “Add products”, เข้าไปในหน้าที่แสดงอยู่ด้านล่าง :ท่านอาจะเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้.

ส่วนประกอบที่เราใส่ข่าวสารแสดงอยู่ข้างหน้า, ประกอบด้วยตำแหน่งของตัวอักษรตามภาพด้านบน.
แต้มสะสมที่ใช้ จะมีระดับราคาของสมาชิก. การแก้ไขคำแนะนำผลิตภัณฑ์.
การส่งของ : ส่วนประกอบของระเบียบการส่งสินค้า เพื่อมีการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ.
คลิ๊กที่ “delivery“ ② ใน “Data manager”, กลับไป หน้าที่ เราเข้าไปกล่องที่แสดงอยู่ด้านล่าง :

การชะระเงิน : ระเบียบการเงินในการซื้อของ
คลิ๊ก ③ “payment” ใน “data manager”, ตามรูปภาพที่แสดง :

ท่านอาจจะเพิ่ม “payment” ในการซื้อของ.
การจ่ายเงินผ่านระบบ : ประกอบด้วยร้านที่ให้มีการขอลงทะเบียนบริษัทของท่านในระบบธนาคารการจัดการใบสั่งซื้อ : การจัดการใบสั่งซื้อ ของสมาชิกที่ลงรายการซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ.
คลิ๊กที่ : “Order manager” ④ ใน “Data manager”, ตามรูปภาพที่แสดง :

เราอาจจะ ลบ/ตรวจสอบ ใบสั่งซื้อในหน้าที่แสดงอยู่ด้านบน. “Complete order”หมายถึงใบสั่งซื้อต่างๆได้มีการส่งของเรียบร้อยแล้ว.“incomplete order” หมายถึง ยังไม่มีการส่งของ,คลิ๊กที่ “complete“ สลับไป-มาจาก “incomplete order” เป็น “complete order” , ในหน้าของ “Complete order”, แล้วคลิ๊กที่ “return, สลับไป-มาจาก “incomplete order” เป็น “complete order”
2) การบริหารรูปแบบ : ท่านอาจจะจัดแยกผลิตภัณฑ์, จัดแสดงผลิตภัณฑ์ชนิดเด่นๆทั้งหมด ถ้าหากท่านไม่แยกผลิตภัณฑ์ต่างๆ ; หลังจากจัดระเบียบ,ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดก็จะแสดงในเวบไซด์ด้วย.
การปฏิบัติการ : กลับเข้าไปดูที่ “Shopping”, คลิ๊กที่ “type manager”ในกล่องข้างบนตามภาพที่แสดงอยู่นี้ :

ท่านอาจจะตั้ง “เพิ่มรูปแบบ”, “ลบรูปแบบ” และ “การจัดรูปแบบ” ได้ที่นี่,การปฏิบัติก็เหมือนกันกับ ““News“ และ “Pictures“(สำหรับรายละเอียดโปรดไปดูหน้า ๖๔-๖๖).
3) รูปแบบการส่งถ่าย : ในการดำเนินการ การออกแบบเวบไซด์, บางครั้งเราต้องการส่งถ่าย ที่ประกอบด้วยการซื้อขายในรูปแบบมูลฐาน หรือ รูปแบบอื่นๆ, โดยหน้าที่ของ “รูปแบบส่งถ่าย”อาจสามารถพบได้บ่อยๆ.
การปฏิบัติการ : กลับเข้าไปดูที่ “Shopping”, คลิ๊กที่ “Transfer type”ในกล่องข้างบนตามภาพที่แสดงอยู่นี้ :

เปิดรูปแบบที่จะต้องส่งถ่าย, กลับไปดูในภาพที่จะถูกส่งถ่าย, เช่น ①, รายการในกล่อง ②, กลับไปดูในรูปที่จะส่งถ่ายไป,ให้คลิ๊กที่ “submit”, จะเสร็จสมบูรณ์ (หมายเหตู เหตุ : หลังจากเสร็จสิ้นสมบูรณ์, หวลไปดูภาพประกอบที่เป็นต้นฉบับการดำเนินการไม่ทำสำเนาไว้ ก็จะเท่ากับเป็นการตัด)
4) การสร้างรหัส :
การสร้างรหัส : เมื่อเราเพิ่มรายการใหม่ของ โฮมเพจ หรือ หน้าอื่น(“หน้าเดี่ยว/หน้าอิสระ”),ไม่เป็นผลในการเพิ่มแบบธรรมดา จะเกิดปัญหาตามาเมื่อทำข่าวให้เป็นปัจจุบัน. ดังนั้นเราจะใช้ การ”สร้างรหัส” ที่่นี่, “การสร้างรหัส” เพื่อสร้าง “การซื้อขาย” เข้าไปดูส่วนประกอบ “รหัสเคลื่อนที่”แทรก โฮมเพจ หรือ เวบเพจอื่น, เมื่อกลับเข้าไปที่ “download” การปรับปรุงให้สูงขึ้น, (โฮทเพจ/หน้าอื่น การแทรกกรสร้างรหัส) รายการ ““download” ที่ซึ่งแทรกการสร้างรหัสปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยอัตโนมัติ .
การปฏิบัติการ : กลับเข้าไปดูที่ “Shopping”, คลิ๊กที่ “create code”ในกล่องข้างบนตามภาพที่แสดงอยู่นี้ :

เป็นการง่ายในการใช้ “Create code”, ให้เลือกสถานะที่แสดงอยู่, แล้วกดปุ่ม “submit”, แล้วสร้างรหัส. ที่นี่ การตั้งก็จะเหมือนกันกับ “News” สำหรับรายละเอียด กรุณาไปดูในหน้า ๖๘.(ความกว้าง/ความสูง ของรูปแทนเล็กๆ : หมายถึงขนาดของรูปแทนเล็กๆ ซึ่งแสดงอยู่ข้างหน้าโดยเข้ารหัส; ประกอบด้วย รูปแบบอักษร/สี : คือขนาดตัวอักษร/สี ของผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ).
หลังจากได้ตั้ง ทางเลือกข้างบนแล้ว, เราเข้าไปดูในหน้าทีแสดงอยู้ดานล่างหลังกดปุ่ม “submit”

การทำสำเนารหัสหน้า ต้องทำการแทรกด้วย.

 


Template samples  |  Ad. cooperation  |  Contract  |  Recruitment  |  Contact us  |  Message  

NETWORKING TECHNOLOGY(THAILAND)CO., LTD.
160 ITF Codominium,11FL.Room No.160/131.Silom RD.,Silom Sub-District,Bangrak District,Bangkok Thailand 10500