หน้าแรก  >> เปิดวิชาในการทำเวบไซ้ด์  >> สินค้า

 

และรูปแบบของการบริหารโปรแกรม —— สินค้า

การบริหารจัดการเวบไซด์ - สินค้า

สินค้า : คือระบบการอำนวยความสะดวกในการจัดจำหน่าย และความต้องการ
การบริหารจัดการ “สินค้า” รวมทั้ง “การจัดการข้อมูล”, “จัดการรูปแบบ”, “รูปแบบการส่งถ่าย”,“การสร้างรหัส”.

การปฏิบัติการ:

1) สร้างรายการ “สินค้า”
  ทางผ่าน : บริหารรายการทางด้ายซ้ายของฉากหลัง“การบริหารจัดการเวบไซด์”→”การเพิ่มรายการใหม่”
เลือกรูปแบบรายการ : “สินค้า”
2) แก้ไข “สินค้า”
  ทางผ่าน : บริหารรายการทางด้ายซ้ายของฉากหลัง“การบริหารจัดการเวบไซด์”→“การจัดการรายการ”
ที่แสดงอยู่ในกล่องข้างล่าง :
กลับเข้าไปในกล่อง การปฏิบัติการ : คลิ๊กที่ “manage“ หลัง “Item manager”,หน้าแสดง “สินค้า” อยู่ในกล่องข้างล่าง.

1) การบริหารข้อมูล : ไปทำความรู้จักหน้าที่ของ “การบริหารข้อมูล” ที่เกี่ยวกับ “การจัดการสินค้า” ในกล่องข้อมูลข้างบน.
คลิ๊กที่ ① “Set item name and error information” ในกล่องข้างบน แล้วกลับมาดู หน้าข้างล่าง.
ความหมายของ “item name” และ “error information” อันนี้ก็เหมือนกันกับ “feedback” ,“guestbook”, เมื่อผู้ใช้บรรจุ ชื่อรายการ และนำเสนอข้อมูลผิดพลาด ระบบก็จะป๊อปมาให้ทราบ.

กล่องที่แสดงด้านบน : ประกอบด้วย “item name“ และ “error information“ อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพความเป็นจริง, ท่านอาจจะเพิ่มรูปแบบข่าวสารด้วยก็ได้.
การปฏิบัติที่เห็นได้ชัดเจนก็เหมือนกันกับ “News“,“Pictures“ (ซึ่งรายละเอียดดูได้จาก หน้า 64-66)
คลิ๊กที่ “data manager “② “Set trade”, แล้วกลับมาดู ที่เราใส่ไว้ในกล่องที่แสดงอยู่ด้านล่าง :
“ตั้งรูปแบบการค้า “ หมายถึง รูปแบบสินค้า ที่เลือกโดยผู้บริโภค เมื่อมีความต้องการ และมีการส่ง ของเกิดขึ้น ตัวอย่าง “การซื้อ”, “การขาย”, “การเช่า” เป็นต้น.

รูปแบบข่าวสารข้างบน คือระบบเริ่มแรก ; เราอาจจะปรับปรุงตามเหตุผลที่ให้ และ เพิ่ม หรือลบตามรูปแบบเหตุผล. การปฏิบัติก็เหมือนกันกับ “ข่าวสาร” และ “รูปภาพต่างๆ”(ซึ่งรายละเอียดดูได้จากหน้า 64-66)
คลิ๊กที่ ชื่อสินค้าซื้อขาย ③ ใน “data manager” กลับไปที่กล่อง, เราอาจจะตรวจทาน รายละเอียดข่าวสารของสินค้าเพื่อขาย, ตามกล่องภาพที่แสดงไว้ :

คลิ๊ก “email” เราสามารถส่ง อีเมล์ตรงไปยังผู้บริโภคได้ที่นี่.
2) การบริหารรูปแบบ : เป็นการสะดวกแก่ผู้บริโภค ที่จะแยกแยะความแตกต่างของข้อมูล ของสินค้า. ผู้บริโภคอาจจะเลือกรูปแบบความต้องการได้โดยตรง, ปฏิบัติได้สะดวกสบาย,ปรากฏการ โสต-ทัศนะ.
การปฏิบัติ : กลับเข้าไปยัง “Trade “, แล้วคลิ๊กที่ “type manager” แล้วกลับขึ้นไปดูรายการที่แสดงอยู่ด้านล่าง :

เราสามารถตั้ง “Add type “, “Delete type “ และ “Arrange type” ได้ที่นี่, การปฏิบัติก็ทำเหมือนกันกับ “News “. ซึ่งรายละเอียดดูได้จากหน้า 64-66
3) รูปแบบการส่งถ่าย : การดำเนินการออกแบบเวบ, บางครั้งเราต้องส่งถ่ายข่าวสินค้า ในรูปแบบ ของจริงไปยังรูปแบบอื่นๆ, ดังนั้นหน้าที่ของ “Type transfer” อาจมีความต้องการ.
การปฏิบัติการ:กลับเข้าไปยัง “Trade “, แล้วคลิ๊กที่ “Transfer type” แล้วกลับขึ้นไปดูรายการ ที่แสดงอยู่ด้านล่าง :

เปิดที่ต้องการจะส่งถ่าย, ย้อนกลับไปดูที่จะส่งถ่าย เช่น ①, ในกล่องที่มีภาพประกอบ ที่จะส่งถ่าย แล้วคลิ๊กที่ ②, แล้วกลับไปดูรูปแบบในภาพที่จะส่งถ่าย, แล้วคลิ๊กที่ “submit “, การส่งถ่ายก็จะเสร็จสมบูรณ์ (หมายเหตุ : หลังการส่งถ่ายก็จะเสร็จแล้ว,รูปภาพที่ส่งถ่ายจากรูปแบบของแท้เดิม ก็จะส่งถ่ายไปตามที่เราตั้งไว้, การดำเนินการไม่ “สำเนา”แต่จะเท่าเป็นการ “ตัด” ออกไป)
4) การสร้างรหัส :
การสร้างรหัส : เมื่อเราเพิ่มรายการข่าวสารของ โฮมเพจ หรือ หน้าอื่นๆ ( “หน้าเดี่ยว”/ “หน้าอิสระ”), มันจะไม่มีผลในการเพิ่มแบบธรรมดา และ ยังจะเกิดปัญหายุ่งยากตามมาตอนทำให้ข่าวสารเป็นปัจจุบัน, ดังนั้นเราจะ “สร้างรหัส” ไว้ที่นี่ “สร้างรายการสินค้าบบรรจุ รหัสเคลื่อนไหว”แทรกไว้ในโฮมเพจ หรือ เวบเพจอื่น, เมื่อหวลกลับไปทำรายการสินค้าให้เป็นปัจจุบัน,
รายการสินค้าที่แทรกไว้ก็จะมีสถานะปัจจุบันโดยอัตโนมัติ.
ปฏิบัติการ : กลับไปยัง “Trade” แล้วคลิ๊กที่ “Create code” ที่แสดงไว้ในลำดับต้น
แล้วเรากลับเข้าไปดูในภาพที่แสดงอยู่ :

เป็นการง่ายในการ “สร้างรหัส”, ให้เลือกในกล่องที่แสดงอยู่นี้, แล้วกดปุ่ม “submit”, แล้วสร้างรหัส. ติดตั้งเหมือนกันกับ “News” สำหีันรายละเอียดโปรดเข้าไปดูในหน้า ๖๘ (รูปแบบชื่อ: : ซึ่งได้สร้างรหัสสินค้า, เลือกรายการใน กล่อง. แล้วพิพม์ขนาดตัวอักษร/สี : พิมพ์ “trading type” ซึ่งเราติดตั้งการแสดงรูปแบบ ดั่งเดิม,เช่น “การซื้อ”, “การขาย”, “การเช่า” เป็นต้น.
หลังจากเลือกรปแบบข้างบนแล้ว : เราย้อนกลับไปดูกล่องที่แสดงอยู่ด้านล่าง หลังจากกด “submit”

ทำสำเนารหัสไปยังหน้าที่ต้องจะแทรก.

 


Template samples  |  Ad. cooperation  |  Contract  |  Recruitment  |  Contact us  |  Message  

NETWORKING TECHNOLOGY(THAILAND)CO., LTD.
160 ITF Codominium,11FL.Room No.160/131.Silom RD.,Silom Sub-District,Bangrak District,Bangkok Thailand 10500