หน้าแรก  >> เปิดวิชาในการทำเวบไซ้ด์ >> การจัดการสมุดเยี่ยม

 

และรูปแบบของการบริหารโปรแกรม —— การจัดการสมุดเยี่ยม

การบริหารจัดการเวบไซด์- การบริหารสมุดเยี่ยม

การบริหารสมุดเยี่ยม : หมายถึงการจัดการข่าวสารที่มีผู้ใช้ฝากข่าวไว้ในเวบไซด์ (แตกต่างจาก“การตอบกลับ” ซึ่งส่วนประกอบของ “สมุดเยี่ยม” ควรจะตรวจเอาภายหลัง, แต่”สมุดเยี่ยมจะอยู่ในเวบสาธารณะที่ใคร ก็เปิดดูได้)
การบริหารจัดการ “สมุดเยี่ยม” รวมทั้ง “การบริหารข้อมูล”, “ตั้งชื่อรายการ และ ข่าวสารที่ผิดพลาด”

การปฏิบัติการ:

1) สร้าง รายการ “สมุดเยี่ยม”
  ทางผ่าน : บริหารรายการทางด้ายซ้ายของฉากหลัง“การบริหารจัดการเวบไซด์”→“เพิ่มเติมรายการใหม่”
เลือกรูปแบบรายการ : “สมุดเยี่ยม”
2) แก้ไข “สมุดเยี่ยม”
  ทางผ่าน : บริหารรายการทางด้ายซ้ายของฉากหลัง“การบริหารจัดการเวบไซด์”→“การจัดการรายการ” จัดแสดงอยู่ในกล่องข้างล่าง :
กลับเข้าไปในการปฏิบัติการ : คลิ๊กที่ “manage” หลัง“Guestbook”.กล่องบรรจุ สมุดเยี่ยม แสดงอยู่ด้านล่าง :

เราตั้งใจที่จะบริหารจัดการไว้ สองหน้าที่ของ “สมุดเยี่ยม”
ซึ่งดูรูปประกอบได้ด้านบน :
1) การบริหารข้อมูล : การจัดการข่าวสารที่ผู้บริโภคได้นำเสนดข้างต้น.
การปฏิบัติการ : กลับเข้าไปที่ “Guestbook”, คลิ๊กที่ “data manager” ในระดับสูงกว่าข้างต้น.
แล้วเข้าไปดูในหน้าที่แสดงอยู่ด้านบน :
การลบของมูล : การลบข้อมูลซึ่งผู้ใช้ได้นำเสนอไว้, หวนกลับไปที่ดู① ในหน้าที่แสดงข้างบน,แล้วกด “submit”, ข้อมูลข่าวสารจะถูกลบทิ้งไป.
การตรวจสอบ : คลิ๊กที่ “check” ภายใต้② ในหน้าข้างบน, เราสามารถตรวจสอบข่าวสาร ซึ่งผู้ใช้ทั้งหลายได้ส่งเข้ามาไว้แล้ว.
จดหมายอีเล็คโทรนิค : คลิ๊กที่ e-mail ③ ในหน้าข้างบน, ส่ง email ตรงไปหาผู้ให้โดยตรง
2)ติดตั้ง ชื่อรายการ และ ข่าวสารที่ผิดพลาด :
ความหมายของ “item name” และ “error information” ก็คล้ายกันกับ “feedback” ในหน้กระดานข่าวสาร, เมื่อผู้ใช้กด submit ข่าวสาร และ ชื่อรายการที่บรรจุอยู่ที่ไม่ได ้ติดต่อกันทางจดหมายก็จะป๊อป เมื่อมีการร้องขอ.
การปฏิบัติการ : กลับเข้าไปที่ “Guestbook”, คลิ๊กที่ ““set item name and error information”กลับไปที่ระดับบน. ตามที่หน้าที่แสดงไว้ :

กล่องภาพที่แสดงอยู่ด้านบน : ประกอบด้วย “item name“ และ “error information” อาจจะปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง, เราอาจจะเพิ่มรูปแบบ ของข่าวสารได้ที่นี่.
การปฏิบัติที่เห็นได้ชัดเจนก็เหมือนกันกับ “News“,“Pictures“ (ซึ่งรายละเอียดดูได้จากหน้า ๖๔-๖๖)

 


Template samples  |  Ad. cooperation  |  Contract  |  Recruitment  |  Contact us  |  Message  

NETWORKING TECHNOLOGY(THAILAND)CO., LTD.
160 ITF Codominium,11FL.Room No.160/131.Silom RD.,Silom Sub-District,Bangrak District,Bangkok Thailand 10500