หน้าแรก>> เปิดวิชาในการทำเวบไซ้ด์ >> รูปภาพ

 

และรูปแบบของการบริหารโปรแกรม —— รูปภาพ

การบริหารจัดการ เวบไซด์ - รูปภาพ

“Pictures” คือรูปแบบซึ่งจัดการเฉพาะ รูปภาพต่าง, เช่น ผลิตภัณฑ์ต่างๆ,เอกสาร ประกาศ ใบรับรอง ต่างๆ, แสดงงานค้างที่ยังไม่จัดการให้เสร็จ, เป็นต้น สร้างระดับสัมพันธ์.
การบริหารจัดการ “รูปภาพ” รวมทั้ง “การบริหารข้อมูล”, การบริหารรูปแบบ,“การส่งถ่ายรูปแบบ”“การสร้างรหัส”

ขั้นตอนปฏิบัติ:

1) สร้างรายการ “รูปภาพ”
 ทางผ่าน:บริหารรายการทางด้ายซ้ายของฉากหลัง“การบริหารจัดการเวบไซด์”→“เพิ่มรายการใหม่”,
 sเลือกรูปแบบรายการ : “รูปภาพ”
2) แก้ไข “รูปภาพ”
  ทางผ่าน : บริหารรายการทางด้ายซ้ายของฉากหลัง“การบริหารจัดการเวบไซด์”→“จัดการรายการ”
เข้าไปในรูปปฏิบัติการ : คลิ๊กที่ “management” หลัง “Website management”, ตามรูปที่แสดงอยู่ด้านล่าง :


เราบรรจงสร้าง สี่หน้าที่ของ “ข่าวสาร” :
1) การบริหารข้อมูล : การจัดการรูปภาพที่ประกอบบนเวบไซด์. ส่วนใหญ่จะรวมถึงการเพิ่ม และ.
2) การลบออก ของรูปภาพต่างๆ. คลิ๊กที่ “Add a picture item”, เข้าไปที่ รูปภาพ.

เราบรรจงสร้างสรรค์ จะเพิ่มรูปภาพต่างอย่างไร.
รูปแบบ : ยืนยันแบบรูปภาพที่จะเพิ่มเติมเป็นของ (ถ้าไม่ได้สร้างรูปแบบ, รูปแบบส่วนบนเริ่มแรก)
ลำดับ : จัดการทำรูปภาพต่างๆให้เป็นระเบียบในเวบ (เรียงขึ้น, เรียงลง หรือ เรียงเอง ตามลำดับ)
เร่ืองราว : เรื่องราวรูปภาพที่จัดแสดงในเวบไซด์ (ภาพข่าวสารที่ แตกต่าง)
เวลา : เวลาเริ่มแรกที่ท่านเพิ่มเติมรูปภาพต่างๆ, ท่านอาจจะเพิ่มเติมได้ตาทสะดวก
การแก้ไขรูปภาพประกอบการแก้ไขในพื้นที่ด้านล่าง หลังจากติดตั้งทางเลือกด้านบน, เพิ่มรูปภาพ จะสมบูรณ์หลังจาก “submit”. ตามภาพที่แสดงอยู่ด้านล่างนี้.

ถ้าท่านต้องการทำต่อ, คลิ๊กที่ “data manager” แล้วกลับไปข้างบน หนึ่งระดับ, ขั้นตอนที่เห็นข้างบน. ตามรูปที่แสดง:


รูปภาพซึ่งเพิ่มมาใหม่ๆ จะแสดงในหน้า หลังจากเพิ่มรูปต่างๆแล้ว. ดังภาพข้างบน :
คลิ๊กที่ “change” ของภาพด้านบน, เข้าไปที่ หน้าแก้ไขของรูปภาพต่างๆอีกครั้ง,ท่านอาจจะเปิดดำเนินการใหม่ “Title”, “Time”, “Sequence” และ “Type”of pictures.
ตามภาพด้านบน, ท่านอาจจะตรวจสอบ ส่วนประกอบของภาพ โดย คลิ๊กที่ เรื่องราว หวนกลับไป“delete”, คลิ๊กที่ “submit”, รูปภาพทั้งหลายจะถูกลบออก.
3) จัดการรูปแบบ:
รูปแบบ: เพื่อเป็นการสะดวกสบายของผู้บริโภค ที่จะแยะประเภทของข่าว, ถ้าท่านไม่แยกประเภทรูปภาพต่างจะอยู่ในรูปแบบเริ่มต้นข้างบน: หลังจากแยกประเภทแล้ว, รูปภาพทั้งหลายจะแสดงในเวบไซด์.
การปฏิบัติการ : เข้าไปในห้อง“Pictures ต่างๆ, คลิ๊กที่ “Type manager” เข้าไปหลังภาพที่่แสดงอยู่ด้านล่าง :

Add type: click“Add type”, enter into the page shown below:

ในกล่องอักษร “type name”, ใส่ชื่อ รูปแบบซึ่งท่านประสงค์จะใส่, การเพิ่มรูปแบบ จะสัมฤทธิ์ผลเมื่อกด “submit” แล้ว
ถ้าท่านประสงค์จะทำต่อ, ก็ปฏิบัติตามขั้นตอนเหมือนกับข้างบน. ตามรูปภาพที่แสดง: การแสดงการเพิ่มรูปแบบ ในกล่อง
เราสามารถแบ่งแยกรูปแบบที่เราเพิ่มเติม, โดย คลิ๊กรูปแบบที่เราเพิ่งใส่ลงไปในกล่อง เรียงลำดับ แล้วกดปุ่ม start jumping แล้วกด “Add type”, รูปแบบเริ่มต้นเป็น “0”, รูปแบบระดับพื้นฐานของ “หนึ่ง” คือ “ 1 “, เหตุผลตามความเปรียบเทียบ.

รูปภาพที่แสดงอยู่ด้านบน : ถ้าท่านไม่ต้องการเก็บรูปแบบใหม่, ให้กลับไปที่ “delete”,คลิ๊กที่ “submit”, รูปแบบใหม่ก็จะถูกลบทิ้งไป.
ระดับรูปแบบ, ระดับรูปแบบภายใต้ ส่วนบนสุดคือ 0, รูปแบบที่เพิ่มขึ้นมา โดยกระโดดไปที่รูปแบบอื่นที่ต่ำกว่า ระดับเริ่มต้น (ระดับเริ่มต้น คือ 0, ระดับรูปแบบซึ่งเพิ่มขึ้นบนพื้นฐาน คือ 1)
การจัดแจงรูปแบบ: คลิ๊กที่ “Arrange type “, เข้าไปที่หน้าต่างที่จัดแสดงด้านล่าง :

ปรับปรุงตำแหน่ง โดยการกด ลูกศรที่แสดงอยู่ข้างบน, แล้วกด “submit”, “arrange type”ก็จะเสร็จสมบูรณ์:
กล่องข้างบน “arrange type” คือรูปแบบบนสุด, ถ้าหากท่านไม่ต้องการ ในการปรับปรุงตำแหน่งของรูปแบบอื่นๆ ท่านควรจะจะกลับไปที่รูปแบบข้างต้น, แล้วตั้ง subclass การกระโดดเป็นอันเสร็จ.
4) รูปแบบการส่งต่อ : In the process of designing website, sometimes we need change the.
5) รูปภาพประกอบในต้นแบบ ไปยังแบบอื่นๆ, ซึ่งหน้าที่ต่างๆของ“Transfer type” อาจต้องใช้.
การปฏิบัติ : เข้าไปใน: เข้าไปในห้อง“Pictures ต่างๆ, คลิ๊กที่ “Transfer type” เข้าไปหลังภาพที่่แสดงอยู่ด้านหลัง ,เราเข้าไปดูตามที่ภาพที่แสดงอยู่นี้:
เปิดรูปแบบที่ต้องการจะต้องส่งถ่าย, แล้วกลับไปดูส่วนประกอบของภาพที่จะส่งถ่าย, เช่นข้อ ①, ในกล่องรายการของ ②, กลับไปดูรูปแบบ ในภาพต่างๆที่ส่งถ่ายไป,แล้วคลิ๊ก “submit”, การกระโดดจะเป็นผลสัมฤทธิ์ (หมายเหตุ : หลังจากการกระโดดสำเร็จ,ส่วนประกอบของภาพ จะกระโดดจาก รูปแบบดั่งเดิม ไปไปเป็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไว้,การดำเนินการไม่มี “copy” แต่จะเท่ากับ “cut” ในการปฏิบัติ)

6) การสร้างรหัส :
การสร้างรหัส : เมื่อเราเพิ่มเติมรูปแบบรายการข่าวสารจาก โฮมเพจ หรือหน้าอื่นๆ (“หน้าเดี่ยว/“หน้าอิสระ”),มันจะไม่มีผลในการเพิ่มแบบธรรมดา และ จะเกิดปัญหายุ่งยากตามมาตอนทำให้ข่าวสารเป็นปัจจุบัน.คือเราจะใชการ“Create code”ที่นี่ สร้างภาพต่างๆลงในรายการ“dynamic code”แทรกโฮมเพจ หรือ เวบเพจอื่นๆ, ตอนหลังภาพรายการที่ปรับปรุงแล้ว, รายการ(โฮมเพจ/หน้าอื่นๆที่ได้แทรกสร้างรหัสไว้) ภาพต่าง ซึ่งแทรกรหัสปรับปรุงไปโดยอัตโนมัติ.
ภาพต่าง ซึ่งแทรกรหัสปรับปรุงไปโดยอัตโนมัติ.
การปฏิบัติ : เข้าไปใน: เข้าไปในห้อง“Pictures ต่างๆ,คลิ๊กที่ “create code” กลับเข้าไปดูภาพที่แสดงอยู่ด้านหลัง , เราเข้าไปดูตามที่ภาพที่แสดงอยู่นี้:

เป็นสิ่งธรรมดาในการใช้ “Create code”, เลือกกล่องที่แสดงอยู่, แล้วกดปุ่ม “submit”,แล้ว สร้างรหัส.
เราบรรจงสร้างสรรค์ ติดตั้งแบบแผนในการสร้างรหัส :
ชื่อรูปแบบ : ชื่อรูปแบบ ซึ่งต้องการสร้างรหัสข่าว (เลือกรายการในกล่อง)
ผลรวม : จำนวนข่าวสารที่จัดแสดงใน โฮมเพจ หรือ ในหน้าเดี่ยว หลังจากสร้าง รหัส.
ค่าเริ่มต้น 10, ท่านอาจจะตั้งตามสภาพการออกแบบของหน้า ซึ่งได้แทรก รหัสไว้(ถ้า มีข่าวสารมากแบบ, ระบบจะจัดเรียงลำดับข่าวสาร, แล้วจะเรียงจำนวนข่าวสารตามที่ท่านเลือก;ถ้าข่าวสารน้อยกว่าจำนวนท่านท่านใส่ไว้, มันจะแสดงเป็นรูปแบบข่าวทั่วไป)
การเรียบเรียง: หัวข้อข่าวสารของหน้าที่ต้องการจะแทรกรหัส หลังจาก สร้างรหัส (ตามที่ท่านได้จัดตั้งลำดับในการเพิ่มข่าวสาร) รวมทั้ง “การเรียงขึ้น”, “การเรียงลง”,“จัดเรียงด้วยตังมันเอง”
ขนาดอักษรหัวเรื่อง/สี : “create code“ต่างๆ จะไม่การสร้างทั้งดุ้น, แต่เฉพาะหัวเรื่องโดดเด่น(เข้าไปที่หัวกระดาษข่าวสารประกอบ แล้วคลิ๊ก หัวเรื่ืองของข่าวสาร),“ขนาดตัวอักษร/สี” หมายถึง ขนาดของหัวเรื่องของข่าวสาร.
เวลา : “การสร้างรหัส” การสร้างไม่เฉพาะหัวเรื่องของข่าวสารเท่านั้น, แต่จะรวมถึงเวลา ในการนำเสนอข่าวสาร, เราอาจจะเลือก หรือ จัดแสดงด้วยขนาดอักษร เวลลา/สี : มีความหมายและหน้าที่เดียวกันกับ อักษรหัวเรื่อง และสี.
หลังจากตั้งทางเลือกข้างบนแล้ว, ภายหลัง, เราเข้าไปดูที่ภาพที่ได้แสดงไว้:

ทำสำเนา การสร้างรหัสไปยังหน้า ซึ่งต้องการแทรกรหัส.Template samples  |  Ad. cooperation  |  Contract  |  Recruitment  |  Contact us  |  Message  

NETWORKING TECHNOLOGY(THAILAND)CO., LTD.
160 ITF Codominium,11FL.Room No.160/131.Silom RD.,Silom Sub-District,Bangrak District,Bangkok Thailand 10500