หน้าแรก  >> เปิดวิชาในการทำเวบไซ้ด์  >> ติดตั้งรูปแบบรายการ

 

และรูปแบบของการบริหารโปรแกรม —— ติดตั้งรูปแบบรายการ

การบริหารจัดการ เวบไซด์-ติดตั้งรูปแบบรายการ

แถบรายการ คือ พื้นที่ด้านบนของเวบไซด์, ใต้รูปสัญลักษณ์, ชื่อ, จัดแสดงรายการของเวบไซด์.

ทางผ่าน:บริหารรายการทางด้ายซ้ายของฉากหลัง“การบริหารจัดการเวบไซด์”→“ติดตั้งแถบรายการ”
คลิ๊กที่ “Set menu bar” การวางหน้ากระดาษจัดแสดงอยู่ด้านล่าง:


คลิ๊กที่ “Set menu style”, หน้าต่างป๊อปที่แสดงอยู่ด้านล่าง: (ท่านอาจจะเลือก “การซ่อน”,”แก้ไข รายการด้วยตัวท่านเอง)

เลือกรูปแบบรายการเคลื่อนไหวซึ่งถือเป็นแบบอย่าง, การติดตั้ง “รูปแบบรายการ”, หลังจากกด “submit”เป็นอันเสร็จสมบูรณ์.Template samples  |  Ad. cooperation  |  Contract  |  Recruitment  |  Contact us  |  Message  

NETWORKING TECHNOLOGY(THAILAND)CO., LTD.
160 ITF Codominium,11FL.Room No.160/131.Silom RD.,Silom Sub-District,Bangrak District,Bangkok Thailand 10500