หน้าแรก  >> เปิดวิชาในการทำเวบไซ้ด์ >> ติดตั้งแถบภาษา

 

และรูปแบบของการบริหารโปรแกรม —— ติดตั้งแถบภาษา

การบริหารจัดการ เวบไซด์-ติดตั้งแถบภาษา

ระบบนี้รองรับ ภาษา ๑๑ ภาษา, แถบภาษาเป็นพื้นที่เลือกภาษาสำหรับแก้ไขในเวบไซด์. ตั้งแถบภาษาให้แตกต่างจากของเดิม, ความแตกต่างที่กำหนดขึ้นจะเป็นแถบที่ครอบคลุมหน้าเวบ แต่การตั้งแถบภาษาในเวบไซด์ ก็จะปฏิบัติเหมือนกัน.

ทางผ่าน:บริหารรายการทางด้ายซ้ายของฉากหลัง“การบริหารจัดการเวบไซด์”→“ติดตั้งแถบภาษา”
คลิ๊กที่ “Set language bar”, การวางหน้ากระดาษจัดแสดงอยู่ด้านล่าง:


คลิ๊กที่ “Set language bar style”, หน้าต่างป๊อปที่แสดงอยู่ข้างล่าง: ให้เลือกแถบรูปแบบภาษาที่ท่านต้องการ, ท่านอาจจะตั้ง หรือ แสดงแถบภาษาได้.

ตั้งชนิด รูปแบบของภาษา, การตั้งแถบภาษาจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อกด “submit”.Template samples  |  Ad. cooperation  |  Contract  |  Recruitment  |  Contact us  |  Message  

NETWORKING TECHNOLOGY(THAILAND)CO., LTD.
160 ITF Codominium,11FL.Room No.160/131.Silom RD.,Silom Sub-District,Bangrak District,Bangkok Thailand 10500