หน้าแรก  >> เปิดวิชาในการทำเวบไซ้ด์ >> ตั้งหัวฉากหลัง

 

และรูปแบบของการบริหารโปรแกรม —— ตั้งหัวฉากหลัง

การบริหารจัดการ เวบไซด์-ติดตั้งหัวฉากหลัง

หมายถึงการติดตั้งหัว หน้ากระดาษฉากหลังของเวบไซด์ (รูปสัญลักษณ์,พื้นที่ชื่อ, แถบรายการ),สี หรือภาพ.

ทางผ่าน:บริหารรายการทางด้ายซ้ายของฉากหลัง“การบริหารจัดการเวบไซด์”→“ติดตั้งหัวฉากหลัง”
คลิ๊กที่ “Set top background”, การวางหน้ากระดาษจัดแสดงอยู่ด้านล่าง:


การจัดระเบียบ “หัวฉากฉากหลัง” ก็เหมือนกันกับ “ตั้งรูปจำลองฉากหลัง” สำหรับรายละเอียดให้ไปดูในหน้า 19.Template samples  |  Ad. cooperation  |  Contract  |  Recruitment  |  Contact us  |  Message  

NETWORKING TECHNOLOGY(THAILAND)CO., LTD.
160 ITF Codominium,11FL.Room No.160/131.Silom RD.,Silom Sub-District,Bangrak District,Bangkok Thailand 10500