หน้าแรก  >> เปิดวิชาในการทำเวบไซ้ด์ >> พื้นที่สมาชิก

 

และรูปแบบของการบริหารโปรแกรม —— พื้นที่สมาชิก

 

พื้นที่สมาชิก คือ การแสดงตนในหน้าแรก ของ “พื้นที่สมาชิก” ในหน้าที่ของการบริหารการบริหารจัดการ เวบไซด์- พื้นที่สมาชิก.

ทางผ่าน:บริหารรายการทางด้ายซ้ายของฉากหลัง“การบริหารจัดการเวบไซด์”→“พื้นที่สมาชิก”
คลิ๊กที่ “Member zone”, การวางหน้ากระดาษจัดแสดงอยู่ด้านล่าง:

 

“การร่วมส่วน” พื้นที่สมาชิกต่างพื้นที่ ซึ่ง “การบริหารจัดการในเวบไซด์” ไม่ได้เข้าไปแก้ไขปรับปรุงโดยตรง, เมื่อเข้าไปในหน้า ที่แสดงอยู่ด้านบน, ท่านอาจจะเลือก หรือ ซ่อน “Member zone”,เพื่อความสวยงาม, ในที่นี้เราได้ตั้งหน้าที่ อำพรางไว้.

 

 

ท่านอาจจะใส่ คำเฉพาะ ซึ่งต้องหาใน“words“ ที่ได้จัดให้ไว้ใน drop-down list ซึ่งแจกประเภทไว้“ชื่อรายการ”, ค้นหาข้อมูลผู้ใช้.
ข้อมูลสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ในเวบไซด์ของท่านอาจจะแสดงอยู่ในหน้าด้านล่าง, ท่านอาจจะตั้งชื่อผู้ใช ้; ตรวจสอบข้อมูล, การเข้าระบบจดหมายอีเลคโทรนิคถึงผู้ใช้.
การใช้เงื่อนไขข้อตกลง : คลิ๊กที่ “Edit terms of use agreement”, อักษรป๊อปจะปรากฎขึ้นดั่งแสดงอยู่ด้านล่าง.
ท่านอาจจะตรวจทานแก้ไข การใช้เงื่อนไขข้อตกลงได้ ตรงนี้.
คลิ๊กที่ “edit terms of use agreement“, อักษรป๊อป, ให้ใส่ข้อมูลการใช้เงื่อนไขข้อตกลง ได้ที่นี่.

 

ติดตั้ง : คลิ๊กที่ “set “ ในแบบที่ด้านล่าง “edit terms of use agreement”, ท่านอาจติดตั้ง ระดับ,ถ้อยคำ, ข้อมูลเต็มพิกัดของผู้ใช้ในหน้านี้.
ตรวจสอบ : คลิ๊กที่ “check” ในแบบที่แสดงอยู่ด้านล่าง “edit terms of use agreement”,ท่านอาจตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล ของการลงทะเบียนสมาชิกทั้งหลายได้.
หมายอีเลคโทรนิค: คลิ๊กที่ ที่อยู่ อี-เมล์ ตามแบบข้างล่าง “edit terms of use agreement”,on-ท่านอาจจะเข้าสู่ระบบ ส่งจดหมายฯ ถึงผู้ใช้ทั้งหลายโดยผ่านthrough senior edit mode.
หน้าที่การค้นหาของ Powerful searching เป็นการค้นหาที่สะดวกสำหรับท่านที่จะหาผู้ใช้ทั้งหลาย; ท่านอาจจะค้นหาข้อมูลผู้ใช้ และประสพผลสำเร็จ เกือบจะทั้งหมดที่กำลังเป็นที่นิยมของคนทั้งหลาย.

 


Template samples  |  Ad. cooperation  |  Contract  |  Recruitment  |  Contact us  |  Message  

NETWORKING TECHNOLOGY(THAILAND)CO., LTD.
160 ITF Codominium,11FL.Room No.160/131.Silom RD.,Silom Sub-District,Bangrak District,Bangkok Thailand 10500