หน้าแรก  >> เปิดวิชาในการทำเวบไซ้ด์ >> ข่าวสาร

 

และรูปแบบของการบริหารโปรแกรม —— ข่าวสาร

การบริหารจัดการ เวบไซด์- การติดตั้งข่าวสาร

หมายถึงการติดตั้งข้อมูลปัจจุบันของ เวบไซด์. แสดงถึงตำแหน่งแน่นอน(แนวทางซ้าย หรือแนวทางขวา) หลังจากติดตั้ง, ท่านอาจใส่ส่วนประกอบอื่นใด, ปรับปรุงเรื่องราวรายการ.

ทางผ่าน:บริหารรายการทางด้ายซ้ายของฉากหลัง“การบริหารจัดการเวบไซด์”→“การติดตั้งข่าวสาร”
คลิ๊กที่ “Set news”, การวางหน้ากระดาษจัดแสดงอยู่ด้านล่าง:


การบรรจุเรื่องราว: การบรรจุเรื่องราว คือ เรื่องราวสำคัญส่วนใหญ่ที่แสดงในพื้นที่”ข่าวสาร”.
คลิ๊กที่ “Edit content”, เข้าไปในพื้นที่แก้ไขที่แสดงอยู่ข้างล่างนี้, ท่านอาจไม่เฉพาะแก้ไขข่าสาร,แต่สามารถใส่ส่วนประกอบอื่นๆ แจ้งความประสงค์, เช่น “ข่าวสด”, “ข่าวโฆษณาเผยแพร่ทั่วไป” (ที่แสดงอยู่ด้านบน, หากท่านต้องการติดตั้งข่าวสาร, ท่านต้องเลือก “show”, มิเช่นนั้นการแก้ไขปรับปรุงจะไม่ แสดงใน เวบไซด์)

หลังจากแก้ ปรับปรุง “news” แล้ว, คลิ๊กที่ “submit”, เป็นอันสัมฤทธฺ์ผล.

 


Template samples  |  Ad. cooperation  |  Contract  |  Recruitment  |  Contact us  |  Message  

NETWORKING TECHNOLOGY(THAILAND)CO., LTD.
160 ITF Codominium,11FL.Room No.160/131.Silom RD.,Silom Sub-District,Bangrak District,Bangkok Thailand 10500